МАЛЬЧЕНКО Олег

МАЛЬЧЕНКО Олег
Україна, Київ

Мальченко Олег Євгенович, старший науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна), кандидат історичних наук, фахівець з історії європейської артилерії. Коло наукових зацікавлень: фортифікаційне будівництво; розвиток артилерії в українських землях XV–XVIII ст.; зброєзнавство; декор і символіка історичних гармат; давні гармати як історичне джерело.

ПРАЦІ НА САЙТІ.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:
МОНОГРАФІЇ:

Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV – середина XVII ст.). – 2001. – 378 с.

Арсенали українських замків XV– середини XVII ст. – К., 2004. – 398 с.

Артилерія на українських землях у XIV–XV століттях. – К., 2005. – 184 с.

Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи. – К., 2007. – 160 с.

Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–XVIII ст.) – К., 2009. – 284 с.

Museum artilleriae Ucrainicae. Музей української артилерії XV-XVIII століть. Частина І. Українські гармати в зарубіжних музейних колекціях. – К., 2011. – 216 с.; 84 ст. ілюстр.

Київський артилерійський арсенал у другій половині XVII ст. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ, 2017. 528 с.

СТАТТІ:

Оборонна система Поділля, Брацлавщини, Київщини очима сучасників (XV-XVIII ст.): огляд наративних джерел // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1996.-Т.1.-С.19-34.

Типологія замкових та міських фортифікаційних систем на південно-східному українському порубіжжі (кінець XIV-середина XVII ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1996.-Т.1.-С.5-18.

Проблематика оборони українських земель в польській військовій та політичній літературі XVI – середини XVII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1997.-Т.2.-С.66-99.

Шляхетські наїзди у світлі маєткових актів кінця XVI – першої половини XVII ст.(військовий аспект) // Київська старовина.-К.,1997.-№3-4.-С.94-113.

Український степовий кордон в середині XVI століття (спогади барського старости Бернарда Претвича) // Старожитності Південної України.-Вип. 2.-Запоріжжя-Київ,1997.- 84 с.

Термінологія оборонних споруд на українських землях у XV-XVI ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1999.-Т.3.-С.14-27.

Пушкарська служба в українських замках у XV – середині XVII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.,2002.-Випуск.2.-С.210-231

Татарські замки на Дніпрі наприкінці XV – на початку XVI ст. // Історично-географічний збірник. Вип..6., 2003. С.57-78.

Кам’янецький арсенал в 1763-1770 роках // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.-К.,2001.-Т.6.-С.194-210.

Художнє оформлення гармат часів Івана Мазепи. В зб.: Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2008. – С.336-363.

Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття (перша частина) // Київська старовина. – К., 2010. – № 4. – С.4-36.

Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття (друга частина) // Київська старовина. – К., 2010. – № 5. – С.3-16.

До методології ідентифікації історичних гармат // Київська старовина. – К., 2012. – № 2. – С. 77-93.

Вплив артилерійської практики на реконструкцію Київської фортеці останньої чверті XVII століття // Київська старовина. – К., 2012. – № 4. – С. 16-40.

Технічне маркування на гарматних стволах XVI – початку XIX ст.. (за матеріалами українських музейних збірок) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 24.-С.26-52.

Спроба атрибуції гармати 1714 року з колекції Воєнно-історичного музею артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт-Петербург) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25.-С.174-189.

Історичні гармати як культурний концепт // Університет. – К.,2012. – № 5-6. – С.4-14.

Історичні гармати як елемент міського середовища XIX ст. // Джерела локальної історії. Культурній побут городян XVIII – першої половини XIX ст. Збірник наукових праць. / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – С. 138 – 152.

Приобретенная эпиграфика на средневековых пушечных стволах // NB: Исторические исследования. — 2013. – № 4. – С.1-60.  Повний текст

Структура культурного текста исторической артиллерии XVI-XVIII веков // Культура и искусство. – М., 2013. – № 4 (16). – С. 417-425.

Граффити на артиллерийских стволах XVI-XIX веков // Исторический журнал: научные исследования. – М.,2013. – № 3 (15). – С. 280-288.

Внутрішній світ орнаменту середньовічної артилерії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – Т. 26. – С.14-47.

До питання про морфологію глухівської артилерії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – Т. 27. – С.62-86.

Генуэзская «petriere» XVI в. из коллекции Днепропетровского исторического музея им. Д. Яворницкого // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Четвертая Международная научно-практическая конференция (СПб, 15-19 мая 2014 года). – СПб., 2014. – Ч. III. – С. 210-223.

Нидерландская кованая пушка XV в. из Центрального музея Тавриды // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр.  – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 115-128. Повний текст

Італійська гармата останньої чверті XVI ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею ім.. Д. Яворницького: походження й типологія // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – Т. 28. – С.39-61.

Гарматне виробництво на херсонському ливарному заводі А. Струговщикова (1791-1793 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – Т. 29. – С101-112.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons