Перша зброєзнавча конференція, Київ, 2014

З 16 по 18 лютого у Києві, у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збро­йних сил України відбулася Перша Між­народна зброєзнавча конференція. Організаторами заходу виступили На­ціональний військово-історичний музей України (НВІМУ, директор п. Владислав Таранець), Інститут історії України НАНУ (директор акад. Валерій Смолій), уповноважені від цих наукових закладів особи – начальник фондового відділу НВІМУ Наталя Курсаніна та старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, к.і.н. Денис Тоїчкін. Адміністрував подію знаний київський художник – Генадій Гутгарц.

Відеозвіт та інформація

Збірник матеріалів конференції

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons