Перша зброєзнавча конференція, Київ, 2014

З 16 по 18 лютого у Києві, у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збро­йних сил України відбулася Перша Між­народна зброєзнавча конференція. Організаторами заходу виступили На­ціональний військово-історичний музей України (НВІМУ, директор п. Владислав Таранець), Інститут історії України НАНУ (директор акад. Валерій Смолій), уповноважені від цих наукових закладів особи – начальник фондового відділу НВІМУ Наталя Курсаніна та старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ, к.і.н. Денис Тоїчкін. Адміністрував подію знаний київський художник – Генадій Гутгарц.

Відеозвіт та інформація

Збірник матеріалів конференції

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove