ГУЦУЛ Володимир

ГУЦУЛ Володимир
Україна, Ужгород

ГУЦУЛ Володимир Миколайович, доцент кафедри історії України Ужгородського Національного університету, кандидат історичних наук. Дослідник середньовічних мілітарних технологій Центрально-Східної Європи, автор низки наукових праць з історії зброї та військової справи.

ОСНОВНІ ПРАЦІ
(див. також всі праці ВОЛОДИМИРА ГУЦУЛА на сайті)
Монографії

Гуцул В. М. Бойові мечі з музейної колекції Ужгородського замку. — Львів: Видавнича спілка “Просвіта”, 2008. — 74 с.

Статті

Гуцул В. М. Мечі короля Данила. (Рицарська зброя та персонажі Галицько-Волинського літопису) / Володимир Гуцул // Воєнна історія. — 2005. — Випуск 5–6. — С. 84–91.

Гуцул В. М. Обладунок польського крилатого гусара з фондів Закарпатського краєзнавчого музею // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. — 2007.

Гуцул В. М. Мечі з Райковецького городища. Історико-зброєзнавча студія / Володимир Гуцул // Сторінки історії. — 2008. — Випуск 27.

Гуцул В. М. Битва під Орешю: художньо-історичні реалії // Київська Старовина, 2009 №5–6.

Гуцул В. М. Знаряддя честі: цивільна зброя руської шляхти у XVI-XVIII c). // Український Тиждень, № 30, 2009.

Гуцул В. М. Рицарі Данила Романовича: Рицарська зброя серед персонажів Галицько-волинського літопису // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. — 2009. — № 16. — С. 78-93.

Гуцул В. М. Князь Костянтин Острозький у битві на Ведрош, 1500 // Волинь: сторінки військової історії краю. — Луцьк, 2009. — С. 78–81.

Гуцул В. М. Рицарська мілітарна технологія в Києво-Руській та Польсько-Литовській державах у ХІІІ–XVI ст.: інструменти, концепції та практики збройної боротьби: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Гуцул Володимир Миколайович; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К., 2011. — 187 с. Автореферат дисертації

Гуцул В. М. Пам’ятка станкового живопису «Битва під Оршею» з національного музею у Варшаві як джерело до історії козацтва першої третини XVI ст. / Володимир Гуцул. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. праць. — К., 2012. — Вип. 21, Част. 2. — С. 103—110. Повний текст

Гуцул В. М. «Рицар володіти Єрусалимом достойний». Зброя князя Костянтина Івановича Острозького у зображеннях, текстах та артефактах. — Острозька давнина. — Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 5. — С. 5-22.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons