ГУЦУЛ Володимир - ZBROEZNAVdotCOM

ГУЦУЛ Володимир

ГУЦУЛ Володимир
Country
Україна, Ужгород

ГУЦУЛ Володимир Миколайович (1978 р. н.), кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології Ужгородського національного університету. Дослідник середньовічних мілітарних технологій Центрально-Східної Європи, автор низки наукових праць з історії зброї та військової справи.

ОСНОВНІ ПРАЦІ
(див. також всі праці ВОЛОДИМИРА ГУЦУЛА на сайті)
Монографії

Гуцул В. М. Бойові мечі з музейної колекції Ужгородського замку. — Львів: Видавнича спілка “Просвіта”, 2008. — 74 с.

Статті

Гуцул В. М. Мечі короля Данила. (Рицарська зброя та персонажі Галицько-Волинського літопису) / Володимир Гуцул // Воєнна історія. — 2005. — Випуск 5–6. — С. 84–91.

Гуцул В. М. Обладунок польського крилатого гусара з фондів Закарпатського краєзнавчого музею // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. — 2007.

Гуцул В. М. Мечі з Райковецького городища. Історико-зброєзнавча студія / Володимир Гуцул // Сторінки історії. — 2008. — Випуск 27.

Гуцул В. М. Битва під Орешю: художньо-історичні реалії // Київська Старовина, 2009 №5–6.

Гуцул В. М. Знаряддя честі: цивільна зброя руської шляхти у XVI-XVIII c). // Український Тиждень, № 30, 2009.

Гуцул В. М. Рицарі Данила Романовича: Рицарська зброя серед персонажів Галицько-волинського літопису // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. — 2009. — № 16. — С. 78-93.

Гуцул В. М. Князь Костянтин Острозький у битві на Ведрош, 1500 // Волинь: сторінки військової історії краю. — Луцьк, 2009. — С. 78–81.

Гуцул В. М. Рицарська мілітарна технологія в Києво-Руській та Польсько-Литовській державах у ХІІІ–XVI ст.: інструменти, концепції та практики збройної боротьби: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Гуцул Володимир Миколайович; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К., 2011. — 187 с. Автореферат дисертації

Гуцул В. М. Пам’ятка станкового живопису «Битва під Оршею» з національного музею у Варшаві як джерело до історії козацтва першої третини XVI ст. / Володимир Гуцул. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. праць. — К., 2012. — Вип. 21, Част. 2. — С. 103—110. Повний текст

Гуцул В. М. «Рицар володіти Єрусалимом достойний». Зброя князя Костянтина Івановича Острозького у зображеннях, текстах та артефактах. — Острозька давнина. — Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 5. — С. 5-22.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї