Lexicon of Arms and Armor from Iran

KhorasaniKhorasani M. M. Lexicon of Arms and Armor from Iran: A Study of Symbols and Terminology / Dr. Manoucher Moshtagh Khorasani. — Tübingen, Germany: Legat Publishers, 2010. — 560 p.BUYknopki-LITTLE

 

Праця відомого дослідника перської зброї нагороджена престижною премією “Book Prize of the Islamic Republic of Iran”. Корпус писемних джерел на яких ґрунтується «Лексикон…» складається з близько 70 найменувань. Серед них — класичні епічні твори, як «Шагнаме» Фірдоусі, поезії Рудакі, Тусі та інших перських митців епохи Середньовіччя, знаних географів, філософів, математиків, дослідників-енциклопедистів давніх часів, відомих суспільних, політичних та військових діячів. У хронологічному відношенні ці тексти охоплюють період ІХ – ХІХ ст. Дослідник також використав сучасні напрацювання, залучивши один із найновіших тлумачних словників перської мови А. Денкходи. Основний матеріал книги розташований за літерами латинського алфавіту та проілюстрований чорно-білими світлинами, репродукціями й малюнками. Поряд із кожним транскрибованим терміном наведено оригінальне написання перською та зазначені писемні джерела. Автор здійснює короткий лінгвістичний аналіз термінів, виділяючи й тлумачачи лексичний зміст їхніх частин. Далі в текстах статей визначені історичні значення термінів та наведені більш розлогі пояснення відповідно до цитованих писемних джерел. Статті охоплюють широкий спектр військової термінології — від конкретних найменувань різновидів зброї й військового оснащення до техніки їх використання та більш широких понять, пов’язаних із теорією військової справи. Не оминув автор і проблематику зброєзнавчої класифікації при розгляді назв зброї. Наприкінці «Лексикона…» вміщено кольоровий каталог предметів зброї та військового спорядження. Представлені предмети залучені з приватних колекцій, Військового музею Тегерану та Інституту музеїв Боньяда (Іран), колекції Гірінжеллі (Італія). Зразки супроводжуються детальною атрибуцією.

Детальніше можна прочитати у рецензії на книжку.

Див. також сторінку книги на сайті автора.


Genre: Довідкові видання (у т.ч. словники) зі зброєзнавства та військової історії, Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна), Регіони: Іран та Афганістан
Subjects: Книги

Залишити відповідь