History of Antique Arms. Researches 2016 (Vol.1)

400,0

History of Antique Arms. Researches 2016: Vol. I (Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Том 1) / Інститут історії України НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 288 с.

Палітурка: тверда; мови: англ., рос., білор.; ч-б та кольорові іл.

Артикул: 978-617-648-057-2 Категорія:

Опис

Презентація обох томів:

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася
у м. Київ (Україна) 16–18 травня 2016 р. У першому томі представлені статті англійською, російською та білоруською мовами.
Редакційна колегія: д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко (голова), д.і.н., проф., член-кор. НАН України Г. В. Боряк, к.і.н. Д. В. Тоїчкін, к.і.н. В. В. Томoзов, д.ф.н. М. М. Хорасані, к.х.н. В. М. Прокопенко, к.і.н. Я. О. Іщенко.
Упорядник: к.і.н. Д. В. Тоїчкін.
Рецензенти: д.і.н., проф., член-кор. НАН України О. П. Реєнт; д.і.н. Т. В. Чухліб; д.і.н. проф. І. Н. Войцехівська.

ЗМІСТ:

Denys Toichkin (Ukraine). Second International Research Conference on the History of Arms and Armor in Kyiv, Ukraine
Денис Тоїчкін. Друга міжнародна конференція з історії зброї у Києві 8

Denis Cherevichnik (Latvia). To the Question of the Origin of Yatagan
Деніс Черевічнік. До питання походження ятагану 17

Denis Cherevichnik (Latvia). To the Issue of the Purpose of the Folding Khazar Sickle
Деніс Черевічнік. До проблеми призначення хазарських серпів 35

Bede Dwyer (Australia). Archers and Horses
Беде Двейр. Лучники й коні 51

Anna Feuerbach, Thomas Hanley (USA). «Ulfberht» Blades:
New Answers to Old Questions
Анна Феєрбах, Томас Хенлі. Клинки «Ulfberht»:
нові відповіді на старі питання 73

Manouchehr Moshtagh Khorasani (Germany). An Interpretation of Archery techniques in Persian Archery Manuals: A Practical Application
Манучегр Моштаг Хорасані. Інтерпретація технік
стрільби з луку у перських літописах: практичний аспект 82

Manouchehr Moshtagh Khorasani (Germany). Analysis of Persian Shamshir
Манучегр Моштаг Хорасані. Аналіз перського шамшира 100

Iaroslav Lebedynsky (France). From Sarmatia to Gaul: Three Presumably Alan «Notched Blades» Found in France
Ярослав Лебединський. Від Сарматії до Галії: три ймовірно
аланські «клинки з вирізами», знайдені у Франції 117

Andrea Lupo Sinclair (Italy). Historical Overview of the Progression of Fencing and Fighting Systems in Italy Compared to the Development of the Weapons and Social Context
Андре Лупо Сінклер. Еволюція фехтувальної та бійцівської
системи в Італії у зв’язку з розвитком зброї та соціальним
контекстом: історичний огляд 132

Oleh Malchenko (Ukraine). Two Captured Cannons from the Starodub Regiment Illustrated in P. J. Thelott’s Album, the Beginning of the 18th Century
Олег Мальченко. Дві трофейні гармати Стародубського полку
з альбому Ф. Я. Телотта початку XVIII ст. 155

Denys Toichkin (Ukraine). Sabers of Hetman Ivan Mazepa:
Relic from the State Hermitage Museum (Russia)
Денис Тоїчкін. Шаблі гетьмана Івана Мазепи:
зразок з музею Державного Ермітажу (Росія) 172

Иракли Бакрадзе, Вахтанг Кизириа. О некоторых особенностях
серебряного оформления западногрузинских палашей
Irakli Bakradze, Vakhtang Kiziria (Georgia). About Some Peculiarities
of Silver Decorations of the West Georgian Broadswords 185

Юрий Бохан. Еще раз к вопросу об особенностях вооружения
белорусских земель Великого Княжества Литовского в конце XIV–XV вв.
Yury Bokhan (Belarus). To Question the Features of Armaments of Belarusian Lands of Grand Duchy of Lithuania in the End of 14-15th Centuries 203

Мікалай Плавінскі. Заснавальнік беларускага зброязнаўства
Mikalay Plavinsky (Belarus). The Founder of Belarussian Weaponology (In the Memory of Yury Bokhan) 224

Владимир Гусынин, Владимир Прокопенко. «Обоймы с плечиками» – один из типов обойм сабельных ножен XIII–XIV вв.
Vladimir Gusynin, Vladimir Prokopenko (Russia, Ukraine). «Scabbard Mounts with Hangers» – One Type of Scabbard Mounts of Saber from the 13-14th Centuries 228

Владимир Прокопенко (Ukraine). «Обоймы с крылышками» – один из типов обойм сабельных ножен XV–XVIII в.
Vladimir Prokopenko. «Scabbard Mounts with Wings» – One Type
of Scabbard Mounts of Saber from the 15-18th Centuries 243

Додаткова інформація

Вага 580 g
Розміри 24.5 × 17.5 × 1.8 cm

Вам також може сподобатися…