Історія давньої зброї. Дослідження 2016 (Т.2)

400,0

Історія давньої зброї. Дослідження 2016: Том ІІ / Інститут історії України НАН України. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 198 с.

Палітурка: тверда; мови: укр.; ч-б та кольорові іл.

Артикул: 978-611-01-0547-7 Категорія:

Опис

Презентація обох томів:

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася
у м. Київ (Україна) 16–18 травня 2016 р. У другому томі представлені статті українською мовою.
Редакційна колегія: д.і.н., проф. М. Ф. Дмитрієнко (голова), д.і.н., проф., член-кор. НАН України Г. В. Боряк, к.і.н. Д. В. Тоїчкін, к.і.н. В. В. Томoзов, д.ф.н. М. М. Хорасані, к.х.н. В. М. Прокопенко, к.і.н. Я. О. Іщенко.
Упорядник: к.і.н. Д. В. Тоїчкін.
Рецензенти: д.і.н., проф., член-кор. НАН України О. П. Реєнт; д.і.н. Т. В. Чухліб; д.і.н. проф. І. Н. Войцехівська.

ЗМІСТ:

Денис Тоїчкін. ІІ Міжнародна конференція з історії зброї та озброєнь
Denys Toichkin.
Second International Conference on the History
of Arms and Armor 5

Олексій Бакалець. Зображення холодної зброї на європейських
монетах ХІV – середини ХVІІ ст. із скарбів Поділля
Oleksij Bakalets’. T
he Pictures of Bladed Weapons on the European
Coins of 14th – to the Middle of 17th Centuries of Podolia’s Treasures 13

Мар’яна Верхотурова. Чавунні мортири xvii ст. з колекції
Львівського історичного музею
Mar’iana Verkhoturova.
Collection of Mortars in the Lviv Historical Museum 26

Володимир Індутний, Ніна Мережко, Денис Тоїчкін. Товарознавча характеристика антикварної холодної зброї на ринку України
Volodymyr Indutny, Nina Merejko, Denys Toichkin.
Commodity Characteristics of Antique Cold Steel in Ukraine 41

Тамара Кондратенко, Роман Прохватіло. Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: історія створення та перспективи розвитку
Tamara Kondratenko, Roman Prokhvatilo.
The Weapon Collection
in the Vasyl Krychevsky Poltava Local Lore Museum: History of Creation and Perspective of Development 56

Артем Папакін. Шоломи в контексті східних контактів Русі
та Польщі (Х – початок ХІ ст.)
Artem Papakin.
The Helmets in the Context of the Eastern Contacts
of Ruthenia and Poland (10th – Early 11th Century) 69

Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко, Микола Ільків. Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з Рухотинського городища (уроч. Корнешти)
Serhij Pyvovarov, Vitalij Kalinichenko, Mykola Il’kiv.
New Finds
of Medieval Weapons from Ruhotyn Hillfort (Korneshty). 85

Олена Попельницька. Півдоспіх Франциска Медичі другої
половини XVI ст. та італійські лати вершника початку XVII ст.
у зібранні Національного музею історії України
Olena Popelnytska.
Armor of Francesco de Medici of the Second Half
of the 16th century and Armor of an Italian Rider of the Early 17th
century in the Collection of the National Museum of History of Ukraine 100

Олена Походяща. Зображення холодної зброї
на князівських портретах з Вишневецького замку
Olena Pohodiashcha.
The Portrayal of Cold Steel
on the Prince Family Portraits from the Vishnevetskiy Castle 117

Святослав Сичевський, Юлія Безкоровайна, Володимир Прокопенко. Корди: пізньосередньовічна холодна зброя з нових надходжень Національного музею історії України
Sviatoslav Sychevs’kyj, Yuliia Bezkorovaina, Volodymyr Prokopenko.
Kords: Late Medieval Cold Weapons from the New Acquisitions
of the National Museum of Ukraine 125

Олексій Сокирко. Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини
першої половини – середини XVIII ст.
Oleksij Sokyrko.
Cannon Park of the Left-Bank Cossack Hetmanate
in the First Half – to the Middle of the 18th Century 134

Олександр Стрельченко, Святослав Терський. Мечі з Белза
в збірці Львівського історичного музею
Alexander Strelchenko, Svyatoslav Tersky.
Swords
from the City of Belz Kept in the Lviv Historical Museum 149

Олена Шевченко. Призова шабля в колекції
Національного музею історії України
Оlena Shevchenko.
The Prize Shashka in the Collection
of the National Museum of History of Ukraine 169

Олександр Шелехань. Хронологічна колонка двосічної клинкової
зброї скіфського часу (за матеріалами пам’яток лісостепу)
Оleksandr Shelekhan.
Chronological Column of the Scythian
Double-Edged Bladed Weapon (on the Materials from the Forest-Steppe) 176

Додаткова інформація

Вага 460 g
Розміри 24.5 × 17.5 × 1.4 cm

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Історія давньої зброї. Дослідження 2016 (Т.2)”“

Вам також може сподобатися…