Герб Миколая Радзивілла - ZBROEZNAVdotCOM

Герб Миколая Радзивілла

Country
Lithuania – Polish-Lithuanian Commonwealth

В музеї німецької історії в Берліні зберігається зразок, атрибутований німецькими фахівцями як дворучний меч литовського князя Миколая Радзивілла (р. ж. 1512–1584), виготовлений у Вільні 1572 р. Атрибуція предмета ґрунтується на аналізі зображеного на мечі герба і напису. Справді, таким гербом послуговувалися дві гілки родини Радзивіллів принаймні від 40-х рр. XVI ст. Зокрема, він належав віленському воєводі Миколаю Чорному. Напис («MRWW» — Миколай Радзивілл воєвода Віленський) підтверджує приналежність зброї зазначеній особі. Напис зі зворотної сторони засвідчує дату виготовлення меча: «DE VISIN 1572».

 

БІБЛІОГРАФІЯ:
  1. Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя козацької старшини XVI — першої половини ХІХ ст.: проблеми атрибуції та класифікації / Денис Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; «Росохранкультура». — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2013. — С. 131-132.
  2. Ostrowski J. H. Księga Herbowa rodów polskich / Juliusz Hr. Ostrowski. Cz. II. Opisy Herbów. — Warszawa: Druk Józefa
    Sikorskiego, Warecka №14, 1903. — S.302;
  3. Niesiecki K. S. G. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. G. Powikszony dodatkami z poniejszych autorów rkopismów, dowodów, urzdowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza.
    T.VIII. — Lipsk: nakladem i drukiem Breitkopfa i Hærtela, 1841. — S.57–59.
  4. Müller H., Kölling H. Europaische Hieb- und Stichwaffen: Aus der Sammlung des Museums fur Deutsche Geschichte — Berlin: J. Neumann-Neudamm, 1984. — S.198-199.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї