Pogon (Погоня) - ZBROEZNAVdotCOM

Pogon (Погоня)

Pogon (Погоня)
Country
Polish-Lithuanian Commonwealth

Надзвичайно популярним гербом “Погоня”, як це було узвичаєно в Речі Посполитій, володіли десятки шляхетських родин. В залежності від місця й періоду побутування герб мав чимало відмін.

“Погоня” виявлена на кількох зразках клинкової зброї в музеях України.

На мечі XVI ст. з колекції Львівського історичного музею (інв. № З-3477) перед іменем власника розміщений виконаний травленням польський різновид “Погоні”.

Інший варіант зустрічаємо на шаблі з колекції Переяслав-Хмельницького історичного музею (інв. № 646).

Саме такий тип «Погоні» використовувався на земельних печатках Київського воєводства до середини XVII ст. [2].

БІБЛІОГРАФІЯ:
  1. Денис Тоїчкін. Мечі з власницькою символікою у колекції Львівського історичного музею, Studia Edytorskie, t. 3: Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel, Kraków 2017, s. 149-150.
  2. Однороженко О. Українська земельна геральдика XVI-XVIII ст. за сфрагістичними джерелами. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. праць. У 2 част. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2004. – Число 11. – Т. 1. – С.148.
  3. Muzea gminy miasta Lwowa, Lwów1929, s. 49, tabl. II.

 

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї