Ratuld (Ратульд) - ZBROEZNAVdotCOM

Ratuld (Ратульд)

Ratuld (Ратульд)
Country
Ukraine – Polish-Lithuanian Commonwealth

На мечі XVI – першої третини XVІI ст. з колекції львівського історичного музею (інв. № З-3481) виявлено латунний власницький знак — ґмерк, нанесений методом таушування (всічки) на клинок [1].

Знак представляє собою хрест (меч) у місяці (півколі), інша інтерпретація —  якір. В. Лозинський та В. Віттиг фіксують його у документах від 1530 р., як приналежний львівському міщанинові Глові Балтазару [2], [3]. Варто зауважити, що цей знак, як центральна гербова фігура у різних виконаннях має надзвичайно поважну історію: як власницький князівський символ та елемент територіальної геральдики Волині й Галиччини, він відомий ще від XIV ст. [4] Пізніше він поширився на Українських теренах, як складова гербів місцевої шляхти, яким володіли сотні відомих родів. Не меншою популярністю він користувався у польської шляхти. Зазначена гербова фігура присутня як центральна у відомих гербах Ратульт (Ratułd), Новина (Nowina), Шеліга (Szeliga), Мурделiо (Murdelio) [5], [6].

Відповдно до способу виконання знак найбільш подібний до гербової фігури Ратульт (Ratułd), відомої від XVI ст. [7].

Д.Тоїчкін, © 2019

БІБЛІОГРАФІЯ:

[1] Денис Тоїчкін. Мечі з власницькою символікою у колекції Львівського історичного музею, Studia Edytorskie, t. 3: Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel, Kraków 2017, s. 152-153.

[2] W. Łoziński, Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach: 1384–1640, Lwów 1889, s. 45.

[3] W. Wittyg, Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku, Kraków 1906, s. 145.

[4] O. Алфьоров, Княжі знаки на печатках Київської Русі, „Сфрагістичний щорічник”, 2015, 5, s. 125–126.

[5] Z. Leszczyc Z. Herby szlachty polskiej, t. 2, 1908, tabl. LVI, LXIX, LXXVII, LIV.

[6] В.К. Лукомский, Эмблематический гербовник, Ленинград 1987, s. 157.

[7] Kasper Niesiecki, Jan Nepomucen Bobrowicz: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. T. 8. Lipsk 1841, s. 96.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї