Ґмерк Шимонових (Томашевичів) - ZBROEZNAVdotCOM

Ґмерк Шимонових (Томашевичів)

Ґмерк Шимонових (Томашевичів)
Country
Ukraine – Polish-Lithuanian Commonwealth

Власницький символ відтворює ґмерк родини львівських міщан Шимонових (Томашевичів). В. Лозинський зазначає, що цей ґмерк виявлено на печатці Анни Шимонової (Томашевич) (Szymonowa [Tomaszewicz] Anna) та пов’язує її з 1571 р.[2] (у пізнішій праці – 1538 р.[3]).

Ґмерк виявлено у колекції Львівського історичного музею  на мечі періоду XVI ст. інв. № З-3143 [1], [4]. Знак таушований мідним дротом на клинку.

БІБЛІОГРАФІЯ:

[1] Muzea gminy miasta Lwowa, Lwów 1929, s. 55.

[2] W. Łoziński, Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach: 1384–1640, Lwów 1889, s. 45, 47.

[3] W. Łoziński, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1902, s. 387, 391.

[4] Денис Тоїчкін. Мечі з власницькою символікою у колекції Львівського історичного музею // Studia Edytorskie. – T. 3: Edytorstwo źródeł: różne drogi – wspólny cel / pod red. Adama Perłakowskiego. – Kraków: Historia Iagellonica, 2017.S. 159-161.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї