ШЕЛЕХАНЬ Олександр - ZBROEZNAVdotCOM

ШЕЛЕХАНЬ Олександр

ШЕЛЕХАНЬ Олександр
Country
Україна, Київ
Business Contact Email
Business Phone Number
+380 (44) 418 27 75
Business Address
Інститут археології, відділ “Наукові фонди”, пр-т Героїв Сталінграда, 12, Київ – 04210

ШЕЛЕХАНЬ Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту археології України НАН України.

Освіта:
2010-2013 — Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». Історія та Археологія, Гуманітарний факультет, аспірант.
2008-2010 — Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». Археологія та давня історія України, Факультет гуманітарних наук, магістр.
2004-2008 — Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. Історія, Історичний факультет, бакалавр.

Дисертаційне дослідження:
2016 — «Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія». Науковий керівник к.і.н. Ю.В. Болтрик.

Публікації:

Шелехань, О.В., 2016, ‘Клинкова зброя скіфського типу на теренах Східноєвропейського Лісостепу’, Археологія та давня історія України 2(19), 179-188.

Шелехань, О.В., 2016, ‘Поховання скіфських воїнів із сокирами з Любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції)’ Археологія та давня історія України 1(18), 15-28.

Шелехань, А.В., 2016, ‘Скифские мечи и кинжалы в Причерноморской Лесостепи (вариант классификации)’, Актуальные проблемы археологии Евразии, 355-368.

Діденко, С.В. & Шелехань, О.В., 2016, ‘Кинджали скіфського часу із нетиповими перехрестями (за матеріалами Національного музею історії України)’, Археологія 2. — С. 65-77.

Шелехань, О.В., 2015, ‘Знахідки клинкової зброї ранньокелермеського часу з Українського Лісостепу’, Археологія та давня історія України 2(15), 160-168.

Шелехань, О.В., 2015, ‘Метричні групи клинкової зброї скіфського лісостепу, Магістеріум 60, 76-81.

Бабенко, Л.І. & Шелехань, О.В., 2015, ‘Кинджали із сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею’, Археологія 4, 68-82.

Білинський, О.О. & Шелехань, О.В., 2015, ‘Клинкова зброя скіфського часу з Посейм’я’, Магістеріум 60, 82-92.

Болтрик, Ю.В. & Ігначак, М. & Ліфантій, О.В. & Шелехань О.В., 2015, ‘Рогові елементи вузди з Северинівського городища’, Наукові студії: збірник наукових праць 8, 222-245.

Шелехань, О.В., 2014, ‘Односічний меч з кургану біля с. Мирне’, Археологія 4, 50-63.

Билинский, О.О. & Шелехань, А.В., 2014, ‘Случайные находки мечей и кинжалов скифского времени на Днепровском Левобережье’, Археологічні та лінгвістичні дослідження. Матеріали Гумбольдт-конференції, 132-147.

Болтрик, Ю. & Ігначак, М. & Шелехань, О., 2014, ‘Садиба на південно-західній частині Северинівського городища (за матеріалами 2009-2013 рр.)’, Археологія & Фортифікація України .Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції’, 84-92.

Сиволап, М.П. & Шелехань, О.В., 2014, ‘Клинкова зброя скіфського часу у зібранні Черкаського краєзнавчого музею’, Наукові записки Кіровоградського державного університету 21, 209-217.

Ignaczak, M. & Affelski, J. & Boltrik, Y. & Šelehan’, A., 2014, ‘Z badan nad systemem grodzisk wczesnego okresu epoki zelaza na obszare Podola. Wstepne wyniki prac ekspedycji Instytutu prahistorii Uniwersyteti im. Adama Mickiewicza w obrebie grodziska w Sewerinivce, obwod Winnica’, Folia praehistorica Posnaniensia XVIII, 77-89.

Шелехань, О.В., 2013, ‘До питання про перехрестя на мечах скіфського часу’, Археологія 4, 42-55.

Шелехань, О.В., 2012, ‘Бойові сокири скіфського типу на території України’, Археологія 2, 3-13.

Шелехань, О.В., 2012, ‘Випадкові знахідки кинджалів скіфського часу у басейні Сіверського Донця як свідчення сухопутних комунікацій’, Древности 11, 324-321.

Гречко, Д.С. & Шелехань, А.В., 2012, Гришковский могильник скифов на Харьковщине, Інститут археології НАН України, Київ.

Шелехань, О.В., 2011, ‘Оборонні споруди Северинівського городища скіфського часу в басейні р. Південний Буг’, Магістеріум 45, 55-59.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї