Demmin, August Friedrich - ZBROEZNAVdotCOM

Demmin, August Friedrich

Country
Germany

   Август Фрідріх Деммін (нар. 1817, Берлін пом. 1898, Вісбаден)  історик мистецтва, колекціонер, а також підприємець, романіст та есеїст.
У 17 років Деммін переїхав  до Парижу, де отримав університетську освіту. У Парижі він створив сім’ю і незмінно проживав у цьому місті до 1872 р.
Майбутній дослідник присвячує себе історії мистецтва, не забуваючи, утім, і про власний бізнес. У сферу його інтересів потрапляє історія німецького  живопису (насамперед періоду середніх віків і Відродження), кераміки, зброї та обладунків. Започаткувавши власну колекцію старожитностей, Август Деммін мандрує Європою, найчастіше буваючи у Німеччині.
1848 р. Деммін публікує статтю “Essai sur le libre échange” (Есе про вільну торгівлю”), 1861  р. “Guide de l’amateur de faïences et porcelaines” (“Настанову для любителя фаянсу і порцеляни” популярну працю, що мала зорієнтувати колекціонера у його пошуках і дослідженнях німецького мистецтва доби Відродження. 1864 р. Деммін публікує “Souvenirs de voyage et causeries d’un collectionneur” (“Подорожні сувеніри та перемовини колекціонера”), а 1866 р.  видає каталог своєї колекції кераміки Catalogue par ordre chronologique, ethnologique et générique de la collection céramique de M. Auguste Demmin (“Каталог
колекції кераміки п. Огюста Демміна, упорядкований за хронологією, етнологією та родовою приналежністю”). Розширена версія цього каталога вийшла 1868 р., альбом фототипій 1875 р., а також німецький переклад 1882 р. (“Beschreibendes Verzeichnis seiner Sammlungen für bildende und gewerbliche Künste”) після публікації в Лейпцигу 1881 р. серії досліджень кераміки (“Keramik-Studien”).
У цей період Деммін також багато працює як романіст.

Праця Августа Демміна, як фундатора історії зброї, пов’язана з його діяльністю як історика мистецтв та колекціонера. Зброя та обладунки були серед його  основних зацікавлень поряд з керамікою й живописом.
1869 р. він видає Guide des amateurs d’armes et armures anciennes” (“Настанову для любителя стародавньої зброї та обладунків”), того ж року перекладену німецькою.
Того ж, 1869 р., Август Деммін запровадив до наукового обігу термін  “зброєзнавство” (“Waffenkunde”) у книзі “Die kriegswaffen in ibrer historischen entwickelung von der steinzeit bis zur erfindung des zündnadelgewehrs. Ein handbuch der waffenkunde, von August Demmin (“Історичний розвиток зброї з давніх часів до винайдення голчастої гвинтівки: довідник зі зброєзнавства Августа Демміна”), англійський переклад вийшов 1877 р.
1873 р. дослідник переїхав до Німеччини у м. Вісбаден; свої
колекції він передав на зберігання до міського музею.
Протягом 1873-1874 рр. Деммін опублікував у тритомну 
Encyclopédie des Beaux-arts plastiques” (“Енциклопедія пластичних образотворчих мистецтв”), а 1875 р. бере участь у редагуванні  тому “Історії всіх шкіл живопису”.
1875 р. Август Деммін продав частину своєї колекції, зокрема й історичну зброю. Помер дослідник у Вісбадені 1898 р.

© переклад та адаптація: Денис Тоїчкін, 2016

Основні праці з історії мистецтва:
  • Guide de l’amateur de faïences et porcelaines : Terres cuites, poteries de toute espèces, émaux, métaux, 4e édition, Paris : Renouard , 1873, 3 vol.
  • Guide des amateurs d’armes et armures anciennes, Daf. 1869.
  • Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung – von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 1886 [1869]. Leipzig: Seemann.
  • Encyclopédie historique, archéologique, etc. des beaux-arts plastiques (Paris 1872-1880, 5 vol avec 6000 photos).
  • Handbuch der bildenden & gewerblichen Künste: geschichtliche, archäologische, biographische, chronologische, monogrammatische und technische Encyclopaedie der Schriftenkunde, Bilderkunde, Wappenkunde, geistliche Trachten, kirchliche Geräte, Gefäße, réimpression de l’original. , 1877/ 78 Gütersloh: prisma-Verlag, 1979; nouvelle édition: Leipzig: Zentralantiquariat de la République démocratique allemande, 1980
  • Keramikstudien (Leipzig 1882-1883)
  • Histoire des toutes les Écoles de peintres

 

Всі праці дослідника, розміщені на нашому сайті

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї