Boeheim (Böheim), Wendelin - ZBROEZNAVdotCOM

Boeheim (Böheim), Wendelin

Boeheim (Böheim), Wendelin
Country
Austria

Венделін Бехайм (1832–1900) офіцер австро-угорської армії та історик зброї, один із фундаторів зброєзнавства як спеціальної історичної дисципліни.
В. Бехайм народився 1832 р. в м. Винер-Нойштадт (Wr. Neustadt) під Віднем. Отримав військову освіту в Theresian Military Academy, де і працював викладачем до 1865 р. 1866 р. брав участь у Богемській кампанії Австро-Пруської війни у чині капітана 4-го імперського піхотного реґіменту (Hoch- und Deutschmeister). 1877 р. вийшов у відставку через стан здоров’я.
1878 р. був призначений хранителем імператорського зібрання зброї у Відні. На цій посаді став одним із засновників Музею історії мистецтв та Військового музею у Відні. Помер у Відні 1900 р.
1897 р. В. Бехайм заснував часопис, присвячений історії зброї «Журнал історичного зброєзнавства» (Zeitschrift für historische Waffenkunde, нині Waffen- und Kostümkunde).
В. Бехайм відомий як автор серйозних розвідок з джерелознавства, насамперед, історії зброї, зброярства та стародавніх ремісничих технік. Дослідник працював у період накопичення та наукового осмислення джерел, пов’язаних зі створенням історії зброї, як самостійного наукового напряму. Це відобразилось на всій його творчості, якій притаманні точність та  ретельність аналізу зброярських виробів. Його magnum opus вважається  “Handbuch der Waffenkunde”, (1890; російський переклад 1995), який досі залишається науковим стандартом для праць, присвячених історії середньовічної зброї та озброєння.

© Адаптація та переклад: Д. Тоїчкін, 2016

Основні праці:
  • Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwickelung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (= Seemanns kunstgewerbliche Handbücher. Bd. 7, ZDB-ID 53757-3). Seemann, Leipzig 1890. (numerous reprints)
  • Die Zeugbücher des Kaisers Maximilian I. In: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. 13. Bd., 1892, ISSN 0258-5596, 94–201, online.
  • Meister der Waffenschmiedekunst vom XIV. bis ins XVIII. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks. Moser, Berlin 1897.

 

Всі праці дослідника, розміщені на нашому сайті

 

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї