БАДАЄВ Дмитро - ZBROEZNAVdotCOM

БАДАЄВ Дмитро

БАДАЄВ Дмитро
Country
Україна, Харків

Бадаев Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник Харківського державного історичного музею, історик зброї.

Наукові публікації:
1. Комплекс вооружения как категория оружиеведения. // II Астаховские чтения. Материалы и тезисы. – Харьков: 1994 – С. 78-79
2. Проблеми визначення предметів холодної зброї в українсько-російській термінології. // Скарбниці народної культури. Тези доповідей науково-практичної конференції з музеєзнавства, присвяченої 40-річчю Пархомівського історико-художнього музею. – Харків-Пархомівка: 1995 – С. 8-11
3. Козацький комплекс озброєння: принципи створення та первинний склад (XVI ст.) // Нові дослідження пам’яток археології козацької доби в Україні . Збірка наукових статей. – Випуск 5 – К: 1996 – С. 24-26
4. Походження козацького комплексу озброєння. // Другі Сумцовські читання. Тези наукової конференції. 18.04.1996 – Харків: 1996 – С. 31-32
5. Багнети у колекції Харківського історичного музею. // Треті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої 95-річчю XII Археологічного з’їзду. 18.04.1997 – Харків: 1998 – С. 101-105
6. Казацкое холодное оружие Слобожанщины XVII-XVIII вв.. (по материалам выставки Харьковского исторического музея). // Белгородский историко-археологический сборник. – Вып 3. «Чернозёмная лесостепь – контактная зона».– Белгород: ИПИ «ПОЛИТЕРРА», 2004 – С. 88-97
7. Холодна зброя як елемент козацького комплексу озброєння у колекції Харківського історичного музею. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні . Збірка наукових статей. – Випуск 13 – К: 2004 – С. 127-131
8. Ручна зброя козацької доби (XVI-XVIII ст.) на Слобожанщині (по матеріалах музейних колекцій) // «Київська старовина», № 2 – 2004 – С. 115-118
9. До питання про списи козацької доби (за матеріалами колекції Вінницького краєзнавчого музею). // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні . Збірка наукових статей. – Випуск 14 – К: 2005 – С. 114-118
10. Сабля с острова Чертомлык из коллекции Харьковского исторического музея. // Сборник докладов научно-практической конференции, посвящённой 90-летию дня открытия Бахчисарайского музея. – Симферополь: Доля, 2007 – С. 21-26
11. Харківські серпи. Типологія в регіональному аспекті // Історико-географічні дослідження в Україні. – К., 2005. – №8. – С.129-134.
12. Оружие эпохи русско-турецкой войны 1877-1878 г. в коллекции Харьковского исторического музея. // Дриновський збірник. – Т. III – Харків-Софія: Академічне видавництво ім. проф. Марина Дринова, 2008 – С. 423-426
13. «Подільський тип» козацького списа XVIIIст./ Воєнна  сторія Поділля та Буковини. Наук. збірник. Мат-ли Всеукр. наук. військово-іст. конференції  25-26 лист. 2009 р.- С.89-92.

Науково-популярні публікації.
Книжки
1. Путь на Запад (народная воинская культура). // История боевых искусств. Колыбель цивилизации. Научно-популярное здание. Под ред. Г.К. Панченко – М.: «Олимп», ООО «Из-во АСТ», 1996 – С. 6-40
2. Взгляд на истоки (воинское дело славян и их окружения). // История боевых искусств. Россия и её соседи. Научно-популярное здание. Под ред. Г.К. Панченко – М.: «Олимп», ООО «Из-во АСТ», 1997 – Гл. 1 – С. 3-65
3. Кстати… // История боевых искусств.От Нового Света до Черного континента. Научно-популярное здание. Под ред. Г.К. Панченко – М.: «Олимп», ООО «Из-во АСТ», 1997 – С. 308-347

Періодичні видання, публіцистика: «Крылатый Вестник», журнал, регулярное издание Молодежного исследовательского эксперименального этнографического движения «Хранители»
4. Кое-что о путях мечей. // Крылатый Вестник – 12. 2002 – № 3 (16) – с. 23-24
5. Собратья меча: сабля. // Крылатый Вестник – 03. 2003 – № 1 (17) – с. 19-21
6. Собратья меча: кинжал. // Крылатый Вестник – 10-11. 2003 – № 1 (18) – с. 14-17
7. Копья, пики, дротики. // Крылатый Вестник – 01-03. 2004 – № 19 – с. 14-16
8. Собратья копья: пика. // Крылатый Вестник – 04-08. 2005 – № 20 – с. 13-16
9. Собратья копья: алебарда. // Крылатый Вестник – 04-08. 2006 – № 23 – с. 15-18
10. Топоры, секиры, чеканы. // Крылатый Вестник – 01-03. 2007 – № 24 – с. 10-12; 04-08. 2007 – № 25 – с. 11-13

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї