СИДОРЕНКО Вадим - ZBROEZNAVdotCOM

СИДОРЕНКО Вадим

СИДОРЕНКО Вадим
Country
Україна, Київ

Сидоренко Вадим Олександрович, хранитель колекції зброї Державного історичного музею УРСР (нині — Національний музей історії України).

В. О. Сидоренко належить перша в українській історичній науці характеристика зброєзнавства як спеціальної історичної дисципліни. Окрім теорії науки дослідник розробляв проблеми озброєння козацької піхоти середини XVII ст. та виробництва зброї на Україні. Комплексно досліджуючи військову справу козацтва, вчений характеризує вогнепальну та холодну зброю, детально пояснюючи, які саме різновиди криються за історичними назвами в писемних джерелах, а також розглядає її технічні особливості. Так дослідником проаналізовані типи замків ручної вогнепальної зброї поширеної на Україні та основні форми шабельних клинків. Ним також залучені писемні джерела з метою більш детальної реконструкції зовнішнього вигляду та матері алів застосованих при виробництві окремих старшинських шабель. Вчений виокремив у документах т. зв. «сабли черкасского дела», обґрунтував їх українське походження та одним із перших зробив зауваження щодо їх художнього оздоблення.
При дослідженні місцевого виробництва зброї В. О. Сидоренко переосмислює та зводить докупи розпорошений матеріал, присвячений цеховому виробництву зброї в українських містах. Вчений вперше серед істориків зброї широко залучив у свої дослідження іноземну (зокрема польську) історіографію де класична зброєзнавча проблематика була вже на той час ґрунтовно розроблена.
Аналізуючи писемні джерела, В. О. Сидоренко вперше залучає матеріали майнових описів українських замків для зброєзнавчих досліджень. Започаткована вченим робота пізніше призвела до значних досягнень його наступниками у вивченні вогнепальної та холодної козацької зброї.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

Сидоренко В. О. Зброєзнавство як історична дисципліна. // Історичні джерела та їх використання. — К., 1966. — Вип. 2. — С. 75–80.

Сидоренко В. О. З історії селянсько-козацької артилерії часів визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. // Праці Київського державного історичного музею. — К., 1958. — Вип. 1.

Сидоренко В. О. Вогнепальна зброя селянсько-козацької піхоти XVI–XVII ст. // Український історичний журнал. — 1965. —No 9. — С. 114–118.

Сидоренко В. О. Військові реліквії. // Архіви України. — 1967. — No 3.

Сидоренко В. О. Зброя XVI–XVII століть на Україні — памятка історії та мистецтва. — К.,1970 — 20 с.

Сидоренко В. О. Козацька піхота та її озброєння під час Визвольної війниукраїнського народу 1648–1654 рр. // Історичні джерела та їх використання. — К., 1972. — Вип. 7. — С. 161–169.

Сидоренко В. О. Виробництво зброї на Україні у XVI–XVII ст. // Середні віки на Україні. — К.,1973. — Вип. 3. — С. 26–42.

Сидоренко В. О. Зброя місцевого виробництва на Україні епохи визвольної війни. // Український історичний журнал. — 1978. — No 9. — С. 75–81.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї