Kwaśniewicz, Włodzimierz - ZBROEZNAVdotCOM

Kwaśniewicz, Włodzimierz

Kwaśniewicz, Włodzimierz
Country
Poland

Włodzimierz Kwaśniewicz (ur. 1947 r. w Zielonej Górze) – doktor nauk humanistycznych, historyk, znawca broni, muzealnik, wykładowca akademicki, publicysta, biegły sądowy z zakresu historii sztuki i pisarz.
Twórca i dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie. Autor wielu książek i artykułów o dawnej broni i uzbrojeniu ochronnym, z których większość została opublikowana przez wydawnictwo Bellona.

GO TO WORKS AT ZBROEZNAV

Main Works:

 • 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym (Warszawa 1981, II wyd. Warszawa 1989)
 • 1000 słów o dawnej broni palnej (Warszawa 1987)
 • Okiem kolekcjonera, czyli o dawnej broni gawędy (Zielona Góra 1987)
 • Szabla polska od XV do końca XVIII w. Szkice o konstrukcji, typologii i symbolice (Zielona Góra 1988)
 • Pięć wieków szabli polskiej (Warszawa 1993)
 • Od rycerza do wiarusa, czyli słownik dawnych formacji, funkcji, instytucji i stopni wojskowych (Zielona Góra 1993)
 • Historia szablą pisana, czyli szable znanych Polaków I i II Rzeczpospolitej (Zielona Góra 1998), ISBN 8390111470
 • Leksykon broni białej i miotającej (Warszawa 2003)
 • Leksykon dawnej broni palnej (Warszawa 2004)
 • Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego (Warszawa 2005)
 • Polskije sabli (S.-Pietierburg 2005)
 • Szable sławnych Polaków (Warszawa 2006)
 • Dzieje szabli w Polsce (Zielona Góra 1993, II wyd. Warszawa 2001, III wyd. Warszawa 2007)
 • Kwaśniewicz, Włodzimierz

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї