Славутич Євген - ZBROEZNAVdotCOM

Славутич Євген

Славутич Євген
Country
Україна, Київ

Славутич Євген Васильович, кандидат історичних наук, дослідник уніформології та зброєзнавства.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:
Славутич Є.В. Військовий костюм в Гетьманщині: історико-уніформологічне дослідження: Дис. …. кан. іст. наук 07.00.06: Додатки / Є.В. Славутич. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. – 278-579 с.
Славутич Є. В. Військовий костюм в Українській козацькій державі: Уніформологічний словник / Відп. ред. Г. В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 171 с.
Євген Славутич.   УНІФОРМОЛОГІЯ: КАТАЛОГ ФАХОВИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ // Спеціальні історичні дисципліни. – К.: Інститут історії України, 2013. – №21. – c.276. Повний текст.
Євген Славутич.   ОДЯГ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII — ПЕРША ТРЕТИНА XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни. – К.: Інститут історії України, 2013. – №22. – c.602. Повний текст.
Євгеній Славутич.   СЛУЖБОВИЙ КОСТЮМ «ОХОТНИЦЬКОГО» ВІЙСЬКА ГЕТЬМАНЩИНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII – ПЕРША ТРЕТИНА XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни. – К.: Інститут історії України, 2011. – №19. – c.264. Повний текст.
Євген Славутич.   ОДЯГ “МАЛОРОСІЙСЬКИХ” КОЗАКІВ: СКЛАД, ПОХОДЖЕННЯ, ПОКРІЙ, МАТЕРІАЛИ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ПЕРША ТРЕТИНА XVIII ст. // Спеціальні історичні дістципліни. – Інститут історії України, 2010. – №16. – c.238. Повний текст.
Євген Славутич.   ОДЯГ “МАЛОРОСІЙСЬКИХ” КОЗАКІВ: СКЛАД, ПОХОДЖЕННЯ, ПОКРІЙ, МАТЕРІАЛИ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – ПЕРША ТРЕТИНА XVIII ст. // Спеціальні історичні дістципліни. – Інститут історії України, 2010. – №16. – c.238. Повний текст.
Славутич Є. Шовкові тканини в костюмах військової еліти і урядовців Української козацької держави та їхня тогочасна місцева термінологія // Історико-географічні дослідження в Україні. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. – №10. – c.180. Повний текст.
Славутич Євген. Службовий одяг і мундирне забезпечення військової музики в Лівобрежній Україні // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – №13. – c.272. Повний текст.
Славутич Є.  Фузилерна рота – урядова військова рота на Гетьманщині: історія, організація, однострій (1765-1781) // Історико-географічні дослідження в Україні. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – №9. – c.126. Повний текст.
Славутич Євген. Вовняні тканини в елементах костюму військової верстви України-Гетьманщини та їх історично-складена місцева термінологія (друга половина XVII – XVIIІ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. – №12. – c.295. Повний текст.
Славутич Євген. Порохівниці – складова воєнного спорядження українських військ XVII – XVIII ст.: спроба класифікації // Історико-географічні дослідження в Україні. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. – №8. – c.128. Повний текст.
Славутич Є.   Однострої гвардійської сторожі гетьмана Кирила Розумовського // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. – №11. – c.329. Повний текст.
Славутич Євген.   Однострої надвірної компанійської корогви гетьмана Кирила Розумовського // Історико-географічні дослідження в Україні. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. – №7. – c.185. Повний текст.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї