МАЛЬЧЕНКО Олег - ZBROEZNAVdotCOM

МАЛЬЧЕНКО Олег

МАЛЬЧЕНКО Олег
Country
Україна, Київ

Мальченко Олег Євгенович, старший науковий співробітник відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна), кандидат історичних наук, фахівець з історії європейської артилерії. Коло наукових зацікавлень: фортифікаційне будівництво; розвиток артилерії в українських землях XV–XVIII ст.; зброєзнавство; декор і символіка історичних гармат; давні гармати як історичне джерело.

ПРАЦІ НА САЙТІ.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:
МОНОГРАФІЇ:

Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV – середина XVII ст.). – 2001. – 378 с.

Арсенали українських замків XV– середини XVII ст. – К., 2004. – 398 с.

Артилерія на українських землях у XIV–XV століттях. – К., 2005. – 184 с.

Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи. – К., 2007. – 160 с.

Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–XVIII ст.) – К., 2009. – 284 с.

Museum artilleriae Ucrainicae. Музей української артилерії XV-XVIII століть. Частина І. Українські гармати в зарубіжних музейних колекціях. – К., 2011. – 216 с.; 84 ст. ілюстр.

Київський артилерійський арсенал у другій половині XVII ст. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ, 2017. 528 с.

СТАТТІ:

Оборонна система Поділля, Брацлавщини, Київщини очима сучасників (XV-XVIII ст.): огляд наративних джерел // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1996.-Т.1.-С.19-34.

Типологія замкових та міських фортифікаційних систем на південно-східному українському порубіжжі (кінець XIV-середина XVII ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1996.-Т.1.-С.5-18.

Проблематика оборони українських земель в польській військовій та політичній літературі XVI – середини XVII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1997.-Т.2.-С.66-99.

Шляхетські наїзди у світлі маєткових актів кінця XVI – першої половини XVII ст.(військовий аспект) // Київська старовина.-К.,1997.-№3-4.-С.94-113.

Український степовий кордон в середині XVI століття (спогади барського старости Бернарда Претвича) // Старожитності Південної України.-Вип. 2.-Запоріжжя-Київ,1997.- 84 с.

Термінологія оборонних споруд на українських землях у XV-XVI ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України.-К.,1999.-Т.3.-С.14-27.

Пушкарська служба в українських замках у XV – середині XVII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.,2002.-Випуск.2.-С.210-231

Татарські замки на Дніпрі наприкінці XV – на початку XVI ст. // Історично-географічний збірник. Вип..6., 2003. С.57-78.

Кам’янецький арсенал в 1763-1770 роках // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.-К.,2001.-Т.6.-С.194-210.

Художнє оформлення гармат часів Івана Мазепи. В зб.: Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2008. – С.336-363.

Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття (перша частина) // Київська старовина. – К., 2010. – № 4. – С.4-36.

Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття (друга частина) // Київська старовина. – К., 2010. – № 5. – С.3-16.

До методології ідентифікації історичних гармат // Київська старовина. – К., 2012. – № 2. – С. 77-93.

Вплив артилерійської практики на реконструкцію Київської фортеці останньої чверті XVII століття // Київська старовина. – К., 2012. – № 4. – С. 16-40.

Технічне маркування на гарматних стволах XVI – початку XIX ст.. (за матеріалами українських музейних збірок) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 24.-С.26-52.

Спроба атрибуції гармати 1714 року з колекції Воєнно-історичного музею артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт-Петербург) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25.-С.174-189.

Історичні гармати як культурний концепт // Університет. – К.,2012. – № 5-6. – С.4-14.

Історичні гармати як елемент міського середовища XIX ст. // Джерела локальної історії. Культурній побут городян XVIII – першої половини XIX ст. Збірник наукових праць. / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – С. 138 – 152.

Приобретенная эпиграфика на средневековых пушечных стволах // NB: Исторические исследования. — 2013. – № 4. – С.1-60.  Повний текст

Структура культурного текста исторической артиллерии XVI-XVIII веков // Культура и искусство. – М., 2013. – № 4 (16). – С. 417-425.

Граффити на артиллерийских стволах XVI-XIX веков // Исторический журнал: научные исследования. – М.,2013. – № 3 (15). – С. 280-288.

Внутрішній світ орнаменту середньовічної артилерії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – Т. 26. – С.14-47.

До питання про морфологію глухівської артилерії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2013. – Т. 27. – С.62-86.

Генуэзская «petriere» XVI в. из коллекции Днепропетровского исторического музея им. Д. Яворницкого // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Четвертая Международная научно-практическая конференция (СПб, 15-19 мая 2014 года). – СПб., 2014. – Ч. III. – С. 210-223.

Нидерландская кованая пушка XV в. из Центрального музея Тавриды // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр.  – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 115-128. Повний текст

Італійська гармата останньої чверті XVI ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею ім.. Д. Яворницького: походження й типологія // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – Т. 28. – С.39-61.

Гарматне виробництво на херсонському ливарному заводі А. Струговщикова (1791-1793 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – Т. 29. – С101-112.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї