АНДРОЩУК Федір - ZBROEZNAVdotCOM

АНДРОЩУК Федір

АНДРОЩУК Федір
Country
Sweeden, Україна

АНДРОЩУК Федір Олександрович, доктор історичних наук, автор проектів при Національному історичному музеї Швеції, член колегії Шведського інституту в Стамбулі.

Захистив кандидатську дисертацію в 1998 році у Київському університеті імені Тараса Шевченка. У 1988-1995 вивчав історію, археологію та музеєзнавство, а у 1996-2000 роках викладав на кафедрі археології та музеєзнавства цього ж університету.
Шлях дослідника до вивчення історії Скандинавії й Візантії розпочався з вивчення Київських та Шестовицьких археологічних знахідок скандинавського й візантійського походження. Роль цих місцевостей у культурних контактах двох регіонів стала предметом дослідження кандидатської дисертації, та, у значній мірі, пізніших досліджень. Після завершення дисертаційного дослідження, вчений звернувся до вивчення зброї, зокрема мечів, як джерела досліджень міжкультурної взаємодії періоду вікінгів. Поглиблені студії найважливіших колекцій у музеях Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції стали основою для створення наукової праці, що охоплює проблеми різноманітності, культурного й соціального значення мечів у Скандинавії та інших частинах Європи за часів вікінгів.
Останні праці вченого присвячені вивченню зв’язків Візантії, Стародавньої Русі й Скандинавії в епоху вікінгів. Основна проблематика пов’язана з впливом Візантії на міське життя, одяг, палацові церемонії, планування міст та їхньої оборони.
Від 2019 р. Федір Андрощук обраний на посаду директора Національного музею історії України.

ПЕРЕЙТИ ДО ПРАЦЬ НА САЙТІ

 ОСНОВНІ ПРАЦІ:

Андрощук Федір Олександрович. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX– середина X ст.): Дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 180с.

Androshchuk F. The «Ljudota Sword?» (An episode of Contacts Between Britain and Scandinavia in the Late Viking Age) / Fedir Androshchuk. – Ruthenica: Зб. наук. пр. – Т. 2 – К., 2003. – С. 15–25.

Androshchuk F. A Viking Age spearhead from Kolkuós / Fedir Androshchuk, Ragnheiður Traustadóttir. // Framvinduskýrsla, 2004. – №6.

Андрощук Ф. А. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева / Фëдор Андрощук. – Ruthenica: Зб. наук. пр. – Т. 3 – К., 2004. – С. 7–47.

Амбросиани Б., Андрощук Ф. Вооружение и восточные контакты Бирки / Бьëрн Амбросиани, Фëдор Андрощук. // Русь на перехресті світів (Міжнародні впливи на формування давньоруської держави). ІХ – ХІ ст.: матеріали міжнар. польового археологічного семінару, 20-23 липня, 2006 року, Чернігів – Шестовиця. – Чернігів: «Сіверянська Думка», 2006. – С. 3–16.

Androshchuk F. Vikings and Farmers. Some remarks on the social interpretation of swords and long-distance contacts during the Viking Age / Fedir Androshchuk. // The Martial Society. Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia / Eds. L. Holmquist Olausson & Michael Olausson. – Stockholm, 2009. – P. 93–104.

Андрощук Ф. А. Мечи и некоторые проблемы хронологии эпохи викингов / Ф. А. Андрощук. – Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран: Сб науч статей в 2-х т. – Т. 1. – М.: Ломоносов, 2009. – С. 72–93.

Androshchuk F. The Gift to Men and the Gift to the Gods: Weapon Sacrifices and the Circulation of Swords in Viking Age Society / Fedir Androshchuk. // Festschrift for Johan Callmer., in Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. [Hrsg.Claudia Theune, Felix Biermann, Ruth Struwe und Gerson H. Jeute] Internationale Archäologie – Studia honoraria. – Berlin, 2010. – Band 31.

Андрощук Ф., Зоценко В. Скандинавські старожитності Південної Русі: Каталог / Федір Андрощук, Володимир Зоценко. – Paris, 2011.

Андрощук Ф. А. Мечи викингов / Федор Андрощук. – К.: ВД “Простір”, 2013. – 712 с.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї