Стан та перспективи досліджень пізньосередньовічного озброєння Червоної Русі

Котовіч, П. Н. (2020). Стан та перспективи досліджень пізньосередньовічного озброєння Червоної Русі. В Дмитрієнко, М.Ф. (Ред.), Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, Київ, 12-14 червня 2018 р. (с. 107-129). К.: Інститут історії України НАНУ.
Мова: українська. Завантаження: Так

Стаття присвячена малодослідженій проблемі вивчення розвитку комплексів озброєння, що побутували у Червоній Русі. Автор розглянув історію вивчення цієї проблеми від кінця XIX ст. Про поважну історико-зброєзнавчу традицію на землях колишньої Червоної Русі свідчать перші колекції середньовічних пам’яток місцевої шляхти, які формувалися ще у ХІХ ст. Фундаментальне значення мають археологічні знахідки. Наразі відомо вже принаймні кілька сотень екземплярів середньовічної зброї. Надзвичайно важливим джерелом для відтворення озброєння також є пам’ятки мистецтва тих часів. Автор розглядає найбільш представницькі артефакти та мистецькі зразки. Подальші перспективи дослідження передбачають комплексне вивчення усіх писемних пам’яток щодо аналізованого регіону, поглиблення дослідження військової іконографії, глибокий аналіз колекцій музеїв, де зберігаються історичні пам’ятки з Червоної Русі.
Ключові слова: Червона Русь, історія озброєння, колекції зброї.


Genre: Археологічні зброєзнавчі дослідження (C), Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна) (C), Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C), Регіони: Україна
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2018 | Subjects: Статті

Залишити відповідь