Использование нефрита в оружейном искусстве Индии эпохи Великих Моголов

Zbirn-DEMO-Short 1Сиваченко Е. В. Использование нефрита в оружейном искусстве Индии эпохи Великих Моголов: исторические, технические и художественные аспекты (на примере предметов из коллекции Feldman Family Museum) / Евгений Сиваченко // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 200-215.PDFknopki-little

 

У статті на прикладі зразків холодної зброї XVII-XVIII ст. з колекції Feldman Family Museum (Харків, Україна), розглянуті різні аспекти використання нефриту у зброярському виробництві Індії епохи Великих Моголів. Увагу приділено історії мистецтва обробки нефриту у Могольській імперії, аналізу прийомів й технік індійських майстрів при виготовленні холодної зброї.
Ключові слова: нефрит, холодна зброя, Великі Моголи, Feldman Family Museum.


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Регіони: Індія
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2014 | Subjects: Статті

Залишити відповідь