Шашки майстра Османа Омарова із колекції Національного музею історії України

Шевченко, В. В. (2020). Шашки майстра Османа Омарова із колекції Національного музею історії України. В Дмитрієнко, М.Ф. (Ред.), Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, Київ, 12-14 червня 2018 р. (с. 381-390). К.: Інститут історії України НАНУ.
Мова: українська. Завантаження: Так

Зброєзнавче дослідження присвячене унікальним зразкам холодної зброї кавказького регіону. У колекції Національного музею історії України зберігаються два зразки шашок, виготовлених у Владикавказькій майстерні Османа Омарова наприкінці 19 – початку 20 ст. Метою дослідження є введення до наукового обігу даних про вищевказані зразки зброї із українських музейних фондів. З метою повного розкриття поставленої проблеми застосовано загальноописовий та порівняльно-історичний методи історичного дослідження. У статті детально описано особливості зброї, технологічні деталі та елементи оздоблення. Окрему частину присвячено висвітленню історії використання зброї, біографічним даним її власників у різний період.

Ключові слова: шашка, Кавказ, Осман Омаров, НМІУ, зброєзнавство.


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Особиста зброя (C)
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2018 | Subjects: Статті

Залишити відповідь