Пшеворськe пoховання зі зброєю…

Вакуленко Л. В., Безкоровайна Ю. Г., Прокопенко В. М. Пшеворськe пoховання зі зброєю (нові надходження до фондів Національного музею історії України) // Науковий вісник Національного музею історії України.  Мат-ли щорічної наук.-практ. конф. Національного музею історії України. Вип. 3. Зб. наук. праць пам’яті Володимира Михайловича Хардаєва (1952–2018), відомого дослідника історії ранніх слов’ян і Київської Русі, завідувача філіалу Національного музею історії України – Музею історичних коштовностей України. – К.: Національний музей історії України, 2018. – С. 86-93.
Мова: українська

У 2014 р. до зібрання НМІУ надійшли речі з пшеворського поховання, знайденого у с. Волиця, Гусятинського р-ну Тернопільської обл. Це – предмети стародавнього озброєння: умбон та держак щита, зігнутий меч, два наконечники списів. Обставини, за яких була зроблена знахідка, невідомі. Всі речі мають виразні сліди дії вогню, отже походять із кремаційного поховання. Крім того, не викликає сумніву, що зброя була спеціально пошкоджена ще в давнину. На жаль, відсутні відомості про тип поховання, зокрема, невідомо, де містилися спалені кістки. До того ж немає певності, що це повний комплект речей, які були в похованні. Втім характер знахідок не викликає сумніву в культурній приналежності пам’ятки. Кремація на стороні та вміщення ритуально поламаних предметів озброєння є типовою рисою поховального обряду пшеворської культури. Її пам’ятки відомі на території Польщі та Західної України. Більшість дослідників вважають, що пшеворську культуру складала група германських племен, які перебували під сильним впливом кельтської культури. Міграція пшеворського населення на територію Волині, Галичини та Поділля почалася наприкінці І ст. до н. е. і в кілька етапів тривала до ІІІ ст. н. е. Характерний тип меча, форма умбона та наконечників списів дають змогу визначити час пам’ятки, виявленої поблизу с. Волиці, фазою С1а пізньоримського часу (150–220 рр. н. е.).

Ключові слова: пшеворська культура, поховання, кремація, зброя, меч, спис, щит, умбон щита, держак щита.


Genre: Археологічні зброєзнавчі дослідження (C), Вивчення захисного спорядження (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C)
Series: Науковий вісник Національного музею історії України – 2018 – Вип. 3 | Subjects: Статті

Залишити відповідь