Озброєння дружини перших П’ястів (Х ст.)

Папакін, А. Г. (2020). Озброєння дружини перших П’ястів (Х ст.). В Дмитрієнко, М.Ф. (Ред.), Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, Київ, 12-14 червня 2018 р. (с. 278-297). К.: Інститут історії України НАНУ.
Мова: українська. Завантаження: Так

Військо відігравало важливу роль у процесах зародження держави перших П’ястів. Джерела повідомляють про сильну і чисельну дружину польського правителя Мєшка І, що складалася з важкоозброєних воїнів. Метою даної статті є виявити основні типи зброї, що використовувалася дружиною перших П’ястів у Х ст. і з’ясувати культурні, торгові та мілітарні зв’язки населення польських земель цього періоду. З території Польщі періоду правління перших П’ястів відомо понад 100 зразків мечів, 8 наконечників піхов мечів, 4 шоломи, чимала кількість сокир і списів. Аналіз зразків зброї, захисного озброєння і кінського спорядження Х ст. з території Польщі дозволяє говорити про тісні зв’язки населення держави П’ястів цього періоду зі Скандинавією, Східною Балтією, Руссю та Візантією. Для частини з предметів військового спорядження відсутні аналогії у матеріалах Західної Європи, Чехії чи Словаччини – найближчих сусідів держави П’ястів. Дослідження зброї цього часу дозволяє зробити висновок про переважання серед престижних видів озброєння (мечі, шоломи) дружини перших П’ястів зразків, поширених переважно у Північній Європі і Русі, та існування для багатьох предметів більш широкого вжитку (сокири, списи) аналогій у тих самих регіонах. Разом з проведеними археологами дослідженнями рештків воїнів з території Польщі, аналіз зброї Х ст. свідчить про широку присутність воїнів скандинавського походження у війську перших П’ястів.

Ключові слова: держава перших П’ястів, меч, шолом, сокира, спис, кінське спорядження.


Genre: Вивчення захисного спорядження (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Європа
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2018 | Subjects: Статті

Залишити відповідь