Німецький мушкет із зібрання Ханенка

Попельницька О. О. Німецький мушкет XVI ст. із зібрання Богдана Івановича Ханенка в колекції Національного музею історії України // Науковий вісник Національного музею історії України.  Мат-ли щорічної наук.-практ. конф. Національного музею історії України. Вип. 3. Зб. наук. праць пам’яті Володимира Михайловича Хардаєва (1952–2018), відомого дослідника історії ранніх слов’ян і Київської Русі, завідувача філіалу Національного музею історії України – Музею історичних коштовностей України. – К.: Національний музей історії України, 2018. – С. 113-125.
Мова: українька

GERMAN MUSKET OF THE 16TH CENTURY FROM THE COLLECTION OF BOGDAN IVANOVICH KHANENKO IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM OF UKRAINIAN HISTORY

Анотація
Стаття присвячена атрибуції ручної вогнепальної зброї – парадного мушкета XVI ст., в декорі та конструкції якого присутні ознаки, що вказують на походження мушкета зі зброярських майстерень Дрездена (Саксонія): т. зв. німецька прикладна виїмка та “дрезденська луска”, зображення солдата-ландскнехта. Цей взірець озброєння та витвір декоративно-ужиткового мистецтва надійшов до зібрання НМІУ з колекції Б. І. Ханенка, який, своєю чергою, придбав цей раритет у 1890 р. на римському аукціоні зібрання Р. Річардса.

Ключові слова: Національний музей історії України, Богдан Ханенко, зброєзнавство, Рауль Річардс, XVI століття, Дрезден, Саксонія.

Summary
The article is devoted to the attribution of a muzzle-loaded smoothbore long gun – ceremonial musket of the 16th century, in the decoration and construction of which there are signs indicating its origin from the armored workshops of Dresden (Saxony): the ‘German application slot’ and ‘Dresden scales’, the image of a soldier-ladsknecht. This model of weaponry and work of decorative arts came to the collection of the museum from the collection of B. I. Khanenko, who acquired this rarity in 1890 at the auction of the collection of R. Richards in Roma.

Keywords: National Museum of Ukrainian History, Bogdan Khannenko, muzzle-loaded smoothbore long gun, Raul Richards, 16th century, Dresden, Saxony.


Genre: Вивчення ручної вогнепальної зброї та спорядження (C), Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C), Регіони: Європа, Регіони: Україна
Series: Науковий вісник Національного музею історії України – 2018 – Вип. 3 | Subjects: Статті

Залишити відповідь