К вопросу о возможностях использования некоторых категорий раннесредневекового вооружения в качестве этнокультурного маркера

Голубев, А. М. (2020). К вопросу о возможностях использования некоторых категорий раннесредневекового вооружения в качестве этнокультурного маркера. В Дмитрієнко, М.Ф. (Ред.), Історія давньої зброї. Дослідження 2018: збірник наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції, Київ, 12-14 червня 2018 р. (с. 51-63). К.: Інститут історії України НАНУ.
Мова: російська. Завантаження: Так

Автор розглядає можливість використання луків та клинкової зброї в якості маркера задля хронологічного та етнокультурного розмежування кочівницьких пам’яток раннього середньовіччя. Межа переходу політичного домінування в степу до Хазарського Каганату відзначається появою луків, виготовлених за хазарськими технологіями та колінчатих палашів тюрксько-хазарської конструкції, які згодом еволюціонували у шаблі. На цьому етапі гунно-болгарська конструкція палашів припиняє своє існування, як тупикова гілка еволюції клинкової зброї. Гунно-болгарська технологія виготовлення луків продовжує своє існування в межах першої половини VIII ст. в процесі внутрішніх міграцій та інтеграції її носіїв у політичну структуру Хазарського Каганату. Виготовлення луків виступає найбільш консервативним ремеслом.
Ключові слова: клинкова зброя, лук, кочовики, раннє середньовіччя.


Genre: Археологічні зброєзнавчі дослідження (C), Вивчення ручної невро-балістичної зброї та спорядження (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна) (C), Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C), Регіони: Україна
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2018 | Subjects: Статті

Залишити відповідь