Битва під Форново (1495) у свідченнях очевидців та візуальній нарації

Гуцул В. М.  Битва під Форново (1495) у свідченнях очевидців та візуальній нарації // Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. —2017. — Вип. 2. — С. 23-38.

Перше велике зіткнення Італійських воєн – битва під Форново (6 липня 1495 р.) викликало живий інтерес сучасників і порівняно скоро привернуло увагу теоретиків воєнної справи, причому також з досить віддалених теренів. До нас дійшли мемуари двох учасників битви, що перебували по обидвох боках «лінії фронту» – французького вельможі і дипломата рицарського звання Філіпа де Комміна та венеційського лікаря Алессандро Бенедетті, де вони подають докладний звіт про пережите та побачене на полі бою.
Невдовзі по битві в таборі переможців був виготовлений дереворит, котрий є одним із найяскравіших прикладів «історичної баталістики» в західноєвропейському образотворчому мистецтві. До нашого часу дійшов лише один відбиток, що зберігається у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні. Основна задача роботи полягає у порівнянні свідчень очевидців битви під Форново із візуальною нарацією про неї. Таким чином автор рохмірковує про можливість «вірогідного» чи «автентичного» відтворення битальної акції зображальними засобами.

Ключові слова: битва, Форново, гравюра, Італійські війни.


Genre: Дослідження історії бойових мистецтв й військової тактики; проблеми військової антропології (С), Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна) (C), Регіони: Європа
Subjects: Статті