Експертиза імпортної холодної зброї на ринку України

Вовк Ю. Р. Випускна кваліфікаційна робота на тему: “Експертиза імпортної холодної зброї на ринку України” – Київ, 2018.

Випускна кваліфікаційна робота виконана на кафедрі товарознавства та митної справи Київського Національного торговельно-економічного університету.

Науковий керівник: док-р техн. наук, проф. Мережко Н.В.
Науковий консультант: Лежепьокова В.Г., к. е. н., доцент.

Праця Юлії Вовк присвячена надзвичайно складній проблемі історико-мистецтвознавчого аналізу та атрибуції японської холодної зброї у більш широкому контексті товарознавчої й криміналістичної експертизи. Окремий розділ присвячено маркетинговому дослідженню.
Актуальність заявленої теми визначається недосконалістю українського законодавства стосовно холодної зброї, необхідністю прийняття закону про антикварну зброю, та вироблення критеріїв для ефективного контролю за присутніми на ринку зразками холодної зброї.
Новизна випускної кваліфікаційної роботи полягає в переосмисленні класичних методик дослідження холодної раритетної японської зброї з огляду на особливості українського ринку зброї та з урахуванням вимог українського законодавства стосовно обігу холодної зброї. Визначені дослідницькі критерії й методи атрибуції та експертизи холодної раритетної зброї.
Автор виконує криміналістичний аналіз, класифікує та аналізує основні розмірні показники і вимоги до них, а також проводить повноцінну експертизу окремих зразків холодної раритетної японської зброї з описом особливостей стилістики їх оформлення.
Проведено аналіз асортименту підприємства ТОВ «ЛЕЗО-ГРУП», надано рекомендації щодо його розширення.


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження, Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна), Проблеми ринку історичної зброї та експертизи; криміналістика та юриспруденція, Регіони: Японія та Корея; Північна Азія
Subjects: Дисертації та Автореферати

Залишити відповідь