Damask, Inlay and Koftgari: A Call for a Definition of Terms

Zbirn-DEMO-Short 1Feuerbach A. Damask, Inlay and Koftgari: A Call for a Definition of Terms / Ann Feuerbach // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 242-251.PDFknopki-little

 

Автор пропонує звернутися до проблеми використання термінів «дамаскування» та «кофтгарі». У каталожних описах термі нологія оздоблення булатних виробів використовується довільно. Клинкова орнаментика, символіка та епіграфіка, пов’язана з регіональними виробничими традиціями, писемні джерела свідчать про поширеність цих технік на величезних територіях, значну кількість ремісників, та методів виконання. Дослідивши експонат, спосіб його виготовлення та оздоблення, можемо встановити шляхи міграції ремісничих технік, місце виробництва, особу самого майстра тощо, врешті укласти коректний провенанс пам’ятки. Автор аналізує методи виробництва зброї дамаської сталі та її декору на теренах Персії, Середнього Сходу, Центральної Азії та Індії. Розглянуті методи всічки (таушування), амальгамування, наплавлення металу, та інші, серед яких сам «кофтгарі» та його різновиди. Запропоновано дослідникам приєднатись до досліджень і створити базу даних, де будуть задокументовані усі відомі методи.
Ключові слова: дамаська сталь, дамаскування, кофтгарі, оздоблення зброї.

 


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (природничі й точні науки) (C)
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2014 | Subjects: Статті

Залишити відповідь