ШЕЛЕХАНЬ Олександр

ШЕЛЕХАНЬ Олександр
Україна, Київ
oleksandr_shelekhan@iananu.org.ua
+380 (44) 418 27 75
Інститут археології, відділ “Наукові фонди”, пр-т Героїв Сталінграда, 12, Київ – 04210

ШЕЛЕХАНЬ Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту археології України НАН України.

Освіта:
2010-2013 — Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». Історія та Археологія, Гуманітарний факультет, аспірант.
2008-2010 — Національний Університет «Києво-Могилянська Академія». Археологія та давня історія України, Факультет гуманітарних наук, магістр.
2004-2008 — Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна. Історія, Історичний факультет, бакалавр.

Дисертаційне дослідження:
2016 — «Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського Лісостепу», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія». Науковий керівник к.і.н. Ю.В. Болтрик.

Публікації:

Шелехань, О.В., 2016, ‘Клинкова зброя скіфського типу на теренах Східноєвропейського Лісостепу’, Археологія та давня історія України 2(19), 179-188.

Шелехань, О.В., 2016, ‘Поховання скіфських воїнів із сокирами з Любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції)’ Археологія та давня історія України 1(18), 15-28.

Шелехань, А.В., 2016, ‘Скифские мечи и кинжалы в Причерноморской Лесостепи (вариант классификации)’, Актуальные проблемы археологии Евразии, 355-368.

Діденко, С.В. & Шелехань, О.В., 2016, ‘Кинджали скіфського часу із нетиповими перехрестями (за матеріалами Національного музею історії України)’, Археологія 2. — С. 65-77.

Шелехань, О.В., 2015, ‘Знахідки клинкової зброї ранньокелермеського часу з Українського Лісостепу’, Археологія та давня історія України 2(15), 160-168.

Шелехань, О.В., 2015, ‘Метричні групи клинкової зброї скіфського лісостепу, Магістеріум 60, 76-81.

Бабенко, Л.І. & Шелехань, О.В., 2015, ‘Кинджали із сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею’, Археологія 4, 68-82.

Білинський, О.О. & Шелехань, О.В., 2015, ‘Клинкова зброя скіфського часу з Посейм’я’, Магістеріум 60, 82-92.

Болтрик, Ю.В. & Ігначак, М. & Ліфантій, О.В. & Шелехань О.В., 2015, ‘Рогові елементи вузди з Северинівського городища’, Наукові студії: збірник наукових праць 8, 222-245.

Шелехань, О.В., 2014, ‘Односічний меч з кургану біля с. Мирне’, Археологія 4, 50-63.

Билинский, О.О. & Шелехань, А.В., 2014, ‘Случайные находки мечей и кинжалов скифского времени на Днепровском Левобережье’, Археологічні та лінгвістичні дослідження. Матеріали Гумбольдт-конференції, 132-147.

Болтрик, Ю. & Ігначак, М. & Шелехань, О., 2014, ‘Садиба на південно-західній частині Северинівського городища (за матеріалами 2009-2013 рр.)’, Археологія & Фортифікація України .Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції’, 84-92.

Сиволап, М.П. & Шелехань, О.В., 2014, ‘Клинкова зброя скіфського часу у зібранні Черкаського краєзнавчого музею’, Наукові записки Кіровоградського державного університету 21, 209-217.

Ignaczak, M. & Affelski, J. & Boltrik, Y. & Šelehan’, A., 2014, ‘Z badan nad systemem grodzisk wczesnego okresu epoki zelaza na obszare Podola. Wstepne wyniki prac ekspedycji Instytutu prahistorii Uniwersyteti im. Adama Mickiewicza w obrebie grodziska w Sewerinivce, obwod Winnica’, Folia praehistorica Posnaniensia XVIII, 77-89.

Шелехань, О.В., 2013, ‘До питання про перехрестя на мечах скіфського часу’, Археологія 4, 42-55.

Шелехань, О.В., 2012, ‘Бойові сокири скіфського типу на території України’, Археологія 2, 3-13.

Шелехань, О.В., 2012, ‘Випадкові знахідки кинджалів скіфського часу у басейні Сіверського Донця як свідчення сухопутних комунікацій’, Древности 11, 324-321.

Гречко, Д.С. & Шелехань, А.В., 2012, Гришковский могильник скифов на Харьковщине, Інститут археології НАН України, Київ.

Шелехань, О.В., 2011, ‘Оборонні споруди Северинівського городища скіфського часу в басейні р. Південний Буг’, Магістеріум 45, 55-59.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons