ПРОКОПЕНКО Володимир

ПРОКОПЕНКО Володимир
Україна, Київ

ПРОКОПЕНКО Володимир Михайлович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

Прокопенко В. М. Краткий очерк истории северокавказской сабли со штыковым острием // Военное дело Улуса Джучи и его наследников: Сб. науч. тр. – Астана: Фолиант, 2012. – С. 284-295. Повний текст

Прокопенко В. Сабельный портупейный подвес с крючком-застежкой. Восточная Европа, Османская Империя — XVI – начало XVIII в. // Історія давньої зброї. Дослідження 2014. – К. 2014. – C. 180-191. Повний текст або на Kitabhona.org

Електронні публікації:
Прокопенко В. М. Краткий очерк истории одного из типов обойм сабельных ножен XV-XVIII в. Повний текст

Пркопенко В. М. Восточный сабельный подвес – краткий очерк. Повний текст

Пркопенко В. М. Сабли-чечуги. Повний текст

Прокопенко В. М. Саадаки с плоским колчаном (Европа, XVI-XVII вв.). Часть 1 – Конструкция. Повний текст

Прокопенко В. М. Саадаки с плоским колчаном (Европа, XVI-XVII вв.). Часть 2 – Каталог.  Повний текст

Прокопенко В. М. Краткая история застёжек-крючков на Востоке (часть I). Повний текст

Прокопенко В. М. Краткая история застёжек-крючков на Востоке (часть II – Восточная Европа). Повний текст

Прокопенко В. М. Обзор рубах XVI-XVII вв. (Османская империя и Северный Кавказ). Повний текст

Прокопенко В. М. Обзор предметов поясной одежды исламского мира (XVI-XVIII вв.). Повний текст

Прокопенко В. М. Обзор предметов поясной одежды исламского мира (этнография). Повний текст

Прокопенко В. М. Крымские татары в европейской миниатюре XVI-XVII вв. Повний текст

Прокопенко В. М. Крымские татары в восточной миниатюре XVI-XVII вв. Повний текст

ВСІ ПРАЦІ ДОСЛІДНИКА НА САЙТІ

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons