ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена

ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена
Україна, Київ

ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена Олексіївна, провідний науковий співробітник Національного музею історії України, кандидат історичних наук. Джерелознавець, фахівець з історичної топографії середньовічних міст України, зокрема Києва.
1990 року закінчила історичний факультет Київського університету. 1982–1987 роки працювала архівістом Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР, 1987–1993 роки — молодший науковий співробітник Державного історичного музею УРСР, 1993–1995 — завідувачка експозиційного відділу Музею гетьманства у Києві, 1995–2001 роки — молодший, згодом старший науковий співробітник, завідувач сектора Національного музею історії України, з 2001 року — молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. З 1999 року — пошукач Інституту археології НАН України. Кандидатська дисертація «Київський Поділ XVII-XVIII ст.» (2002, науковий керівник — Г. Ю. Івакін, захист в Інституті археології НАН України).
Наукові статті, пов’язані з історією предметів озброєння, насамперед з колекції Національного музею історії України, з’являються у доробку дослідниці від 2012 р.

СПИСОК ПРАЦЬ НА САЙТІ

ОСНОВНІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ ЗБРОЇ:
Зброя та військове спорядження XVI-XVIII століть польського походження із зібрання Національного музею історії України // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності Доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, 25-27 вересня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 374-379.

Лук «східного» типу XVIII-ХІХ ст. у зібранні Національного музею історії України // Матеріали ХХІІ науково-практичної конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (20 – 21 березня 2013 р., м. Київ, Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина»). – Вип. 22. – К., 2013. – С.166-170.

Взірці парадної західноєвропейської і східної вогнепальної зброї XVI-XVIII ст. з зібрання Б.І. Ханенка у колекції Національного музею історії України // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. – Вип. 15 [Зб. мат. наук. конф «Колекціонування українських старожитностей як складова частина українського національного руху і національного відродження ХІХ – початку ХХ століть» (1-3 квітня 2013 р., м. Чернігів, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського)]. – Чернігів, 2013. – С. 222-228.

Японська парадна гнотова аркебуза XVIIXVIII ст. у зібранні Національного музею історії України // Сходознавство. № 69. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2015. – С. 77-85.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armor, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin