ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена - ZBROEZNAVdotCOM

ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена

ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена
Country
Україна, Київ

ПОПЕЛЬНИЦЬКА Олена Олексіївна, провідний науковий співробітник Національного музею історії України, кандидат історичних наук. Джерелознавець, фахівець з історичної топографії середньовічних міст України, зокрема Києва.
1990 року закінчила історичний факультет Київського університету. 1982–1987 роки працювала архівістом Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР, 1987–1993 роки — молодший науковий співробітник Державного історичного музею УРСР, 1993–1995 — завідувачка експозиційного відділу Музею гетьманства у Києві, 1995–2001 роки — молодший, згодом старший науковий співробітник, завідувач сектора Національного музею історії України, з 2001 року — молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України. З 1999 року — пошукач Інституту археології НАН України. Кандидатська дисертація «Київський Поділ XVII-XVIII ст.» (2002, науковий керівник — Г. Ю. Івакін, захист в Інституті археології НАН України).
Наукові статті, пов’язані з історією предметів озброєння, насамперед з колекції Національного музею історії України, з’являються у доробку дослідниці від 2012 р.

АНОТОВАНИЙ СПИСОК ПРАЦЬ АВТОРА З МОЖЛИВІСТЮ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ОСНОВНІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ ЗБРОЇ:

  1. Зброя та військове спорядження XVI-XVIII століть польського походження із зібрання Національного музею історії України // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності Доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, 25-27 вересня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 374-379.
  2. Лук «східного» типу XVIII-ХІХ ст. у зібранні Національного музею історії України // Матеріали ХХІІ науково-практичної конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (20 – 21 березня 2013 р., м. Київ, Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина»). – Вип. 22. – К., 2013. – С.166-170.
  3. Взірці парадної західноєвропейської і східної вогнепальної зброї XVI-XVIII ст. з зібрання Б.І. Ханенка у колекції Національного музею історії України // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. – Вип. 15 [Зб. мат. наук. конф «Колекціонування українських старожитностей як складова частина українського національного руху і національного відродження ХІХ – початку ХХ століть» (1-3 квітня 2013 р., м. Чернігів, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського)]. – Чернігів, 2013. – С. 222-228.
  4. Японська парадна гнотова аркебуза XVIIXVIII ст. у зібранні Національного музею історії України // Сходознавство. № 69. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2015. – С. 77-85.
  5. Буддійський символізм декору вакідзасі другої половини XVIII-ХІХ ст. із зібрання Національного музею історії України // Східний світ. – 2015. – № 3. – С. 86-97.
  6. Польська шабля кінця 17 – першої половини 18 ст. у зібранні Національного музею історії України // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. Наук. статей. Вип. 25. – К., 2016. – С. 176–180.
  7. Конский шлем XIV – начала XV вв. из собрания Национального музея истории Украины // Золотоордынская цивилизация, № 9, 2016. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова. – С. 221 – 239.
  8. Японський меч таті другої половини ХІХ ст. із зібрання Національного музею історії України // Східний світ, 2016, № 2–3. К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. – С. 184 – 196.
  9. Зброя східного походження з колекції Б. І. Ханенка у зібранні НМІУ // Мистецтво ісламу в музеях України. Збірник матеріалів наукового семінару на честь 120-річного ювілею Марії Вязьмітіної (1896-1994) 25-26 квітня, 2016 р. / Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків. – К.: Фенікс, 2017. – С. 90-98.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї