АНДРОЩУК Федір

АНДРОЩУК Федір
Sweeden, Україна

АНДРОЩУК Федір Олександрович, доктор історичних наук, автор проектів при Національному історичному музеї Швеції, член колегії Шведського інституту в Стамбулі.

Захистив кандидатську дисертацію в 1998 році у Київському університеті імені Тараса Шевченка. У 1988-1995 вивчав історію, археологію та музеєзнавство, а у 1996-2000 роках викладав на кафедрі археології та музеєзнавства цього ж університету.
Шлях дослідника до вивчення історії Скандинавії й Візантії розпочався з вивчення Київських та Шестовицьких археологічних знахідок скандинавського й візантійського походження. Роль цих місцевостей у культурних контактах двох регіонів стала предметом дослідження кандидатської дисертації, та, у значній мірі, пізніших досліджень. Після завершення дисертаційного дослідження, вчений звернувся до вивчення зброї, зокрема мечів, як джерела досліджень міжкультурної взаємодії періоду вікінгів. Поглиблені студії найважливіших колекцій у музеях Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції стали основою для створення наукової праці, що охоплює проблеми різноманітності, культурного й соціального значення мечів у Скандинавії та інших частинах Європи за часів вікінгів.
Нинішня робота вченого присвячена вивченню зв’язків Візантії, Стародавньої Русі й Скандинавії в епоху вікінгів. Основна проблематика пов’язана з впливом Візантії на міське життя, одяг, палацові церемонії, планування міст та їхньої оборони.

ПЕРЕЙТИ ДО ПРАЦЬ НА САЙТІ

 ОСНОВНІ ПРАЦІ:

Андрощук Федір Олександрович. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX– середина X ст.): Дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 180с.

Androshchuk F. The «Ljudota Sword?» (An episode of Contacts Between Britain and Scandinavia in the Late Viking Age) / Fedir Androshchuk. – Ruthenica: Зб. наук. пр. – Т. 2 – К., 2003. – С. 15–25.

Androshchuk F. A Viking Age spearhead from Kolkuós / Fedir Androshchuk, Ragnheiður Traustadóttir. // Framvinduskýrsla, 2004. – №6.

Андрощук Ф. А. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева / Фëдор Андрощук. – Ruthenica: Зб. наук. пр. – Т. 3 – К., 2004. – С. 7–47.

Амбросиани Б., Андрощук Ф. Вооружение и восточные контакты Бирки / Бьëрн Амбросиани, Фëдор Андрощук. // Русь на перехресті світів (Міжнародні впливи на формування давньоруської держави). ІХ – ХІ ст.: матеріали міжнар. польового археологічного семінару, 20-23 липня, 2006 року, Чернігів – Шестовиця. – Чернігів: «Сіверянська Думка», 2006. – С. 3–16.

Androshchuk F. Vikings and Farmers. Some remarks on the social interpretation of swords and long-distance contacts during the Viking Age / Fedir Androshchuk. // The Martial Society. Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia / Eds. L. Holmquist Olausson & Michael Olausson. – Stockholm, 2009. – P. 93–104.

Андрощук Ф. А. Мечи и некоторые проблемы хронологии эпохи викингов / Ф. А. Андрощук. – Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран: Сб науч статей в 2-х т. – Т. 1. – М.: Ломоносов, 2009. – С. 72–93.

Androshchuk F. The Gift to Men and the Gift to the Gods: Weapon Sacrifices and the Circulation of Swords in Viking Age Society / Fedir Androshchuk. // Festschrift for Johan Callmer., in Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. [Hrsg.Claudia Theune, Felix Biermann, Ruth Struwe und Gerson H. Jeute] Internationale Archäologie – Studia honoraria. – Berlin, 2010. – Band 31.

Андрощук Ф., Зоценко В. Скандинавські старожитності Південної Русі: Каталог / Федір Андрощук, Володимир Зоценко. – Paris, 2011.

Андрощук Ф. А. Мечи викингов / Федор Андрощук. – К.: ВД “Простір”, 2013. – 712 с.

Залишити відповідь

Залишити відповідь

Науково-дослідний ресурс історії зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуция оружия, attribution of weapons