ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція (Київ, 16-18.05.2016)

ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція (Київ, 16-18.05.2016)
Country: Ukraine
Початок події: 16/05/2016

Відео з YouTube каналу “RAZMAFZAR”, а також власні відеозйомки різних днів роботи конференції.

 

Перший день конференції (16 травня) пройшов у Національному військово-історичному музеї України.

 

Другий день конференції (17 травня) пройшов у Національному музеї історії України.

There was an error connecting to flickr. Please try again later.
1 Message:
cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
 • Енн Феєрбах (співавтор Том Хенлі). "Торгівля клинковою зброєю між Хазарським каганатом, Руссю та Ісламськими державами протягом ІХ–Х ст. н.е."
 • Доповідає Енн Феєрбах (Нью-Йорк, США).
 • Dr. Ann Feuerbach. "Trade in Swords and Sabers Between the Khazars, Rus/Vikings, and the Islamic World During the 9–10th cc."
 • Учасники конференції: Роман Прохватіло, Юрій Бохан, позаду - Олег Мальченко.
 • Dr. Ann Feuerbach (N.Y., USA).
 • Учасники конференції на засіданні.
 • Доповідає Юрій Бохан: "До питання про особливості озброєння Білоруських земель Великого князівства Литовського наприкінці XIV–XV ст."
 • Доповідає Юрій Бохан (Мінськ, Білорусь)/
 • Dr. Yury Bohan. "The Features of Armaments in Belarusian Lands of Grand Duchy of Lithuania in the End of 14 – 15th cc."
 • Доповідає Володимир Гуцул: "Озброєння надвірної роти curiensis короля Яна Ольбрахта Ягеллона за реєстром 1500 р."
 • Dr. Volodymyr Hutsul. "The Armament of Household Troops (Curiensis) of Jan Olbracht Jagiellon, King of Poland, According to the Registry of 1500".
 • Доповідає Володимир Гуцул (Ужгород, Україна).
 • Доповідає Володимир Прокопенко (Київ, Україна): «Обоймиці з плечиками» – один із типів обоймиць шабельных піхв XIII–XIV ст.
 • Dr. Volodymyr Prokopenko. «Scabbard Mounts with Shoulders» – One of the Types Saber Scabbard Mounts of 13 – 14th century.
 • Володимир Прокопенко (друга доповідь): «Обоймиці з крильцями» – один из типів обоймиць шабельных піхв XV–XVIII ст.
 • Доповідає Олексій Сокирко (Київ, Україна) "Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини першої половини XVII – середини XVIII ст."
 • Dr. Oleksij Sokyrko. Cannon Park of the Left Bank Ukrainian Hetman of the First Half – Middle of the 18th c.
 • Дмитро Коляденко (ліворуч) та Юрій Бохан.
 • Святослав Сичевський (ліворуч) та Юрій Бохан.
 • Учасники конференції на обідній перерві (зліва направо): Дмитро Коляденко, Святослав Сичевський, Святослав Терський, Юрій Бохан, Мар’яна Верхотурова.
 • Олена Попельницька: "Півдоспіх Франциска Медичі другої половини XVI ст. та італійські лати вершника початку XVII ст. у зібранні Національного музею історії України".
 • Другий день конференції у Національному музеї історії України.
 • Мар’яна Верхотурова (Львів, Україна): "Огляд колекції мортир львівського історичного музею".
 • Mariana Verhoturova: "Mortar’s Collection in the Lviv Historical Museum".
 • Учасники конференції на засіданні.

 

Третій день конференції (18 травня) – семінари під керівництвом д-ра Манучегра Моштага Хорасані та проф. Андре Лупо Синклера.

По закінченню конференції (19-21 травня) для учасників були влаштовані поїздки по місцях зберігання найбільш презентативних колекцій історичної зброї в Україні, зокрема відвідали Чернігівський історичний музей ім. Василя Тарновського та Львівський історичний музей. Завітали на виставку зброї з колекції Feldman Family Museum, що якраз проходила у Чернігові і, навіть, встигли до від’їзду взяти участь у І чемпіонаті України з Тамесігірі (в межах фестивалю “Воїн світла”, 22 травня) у Києві.

 

Залишити відповідь

Залишити відповідь

дослідження зброї, експертиза історичної зброї, экспертиза антикварного оружия, історія зброї, History of Arms and Armour, Тоїчкін, Тоичкин, Toichkin, CAAS, Center of Arms and Armor Studies, Antique arms, наукові конференції, атрибуція зброї, атрибуция оружия, attribution of weapons, оружейные клейма, оружейная библиотека, електронна бібліотека, історія зброї