Хо­ло­д­на зброя, як скла­до­ва ком­пле­к­су укра­ї­н­сь­ко­го ко­за­ць­ко­го озбро­єн­ня XVII ст…

SID-2015Тоїчкін Д. В. Хо­ло­д­на зброя, як скла­до­ва ком­пле­к­су укра­ї­н­сь­ко­го ко­за­ць­ко­го озбро­єн­ня XVII ст.: осо­б­ли­во­с­ті та про­бле­ми фо­р­му­ван­ня // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 5. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К.: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2000. – Ч. 1. – С.115-128. PDFknopki-little


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Україна
Subjects: Статті

Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada

Besieged-Vol1Toichkin D., Khorasani M. M. Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada / Denis Toichkin and Manouchehr Moshtagh Khorasani // Besieged: Malta 1565. A collection of papers related to the Great Siege / ed. by Maroma Camilleri. – Vol. I. – Valetta: Malta Libraries and Heritage Malta, 2015. – P. 213-222.

Читати далі Arms and Armour of Hospitaller Knights vs the Ottoman Turkish Armada


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Європа, Регіони: Близький Схід
Series: Besieged: Malta 1565, in 2 vol. - 2015 | Subjects: Статті

Булави й перначі на теренах України: зброя та символ влади

Zbirn-DEMO-Short 1Тоїчкін Д. В. Булави й перначі на теренах України: зброя та символ влади / Денис Тоїчкін // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 227-241.PDFknopki-little

 

Читати далі Булави й перначі на теренах України: зброя та символ влади


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Україна
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2014 | Subjects: Статті

Перський ніж: кард

Obl_Journal 24.qxdХорасанi M. М., Тоїчкін Д. В. Перський ніж: кард / Манучегр Моштаг Хорасані, Денис Тоїчкін // Військово-історичний альманах. – 2012. – №24. – C.106–118.PDFknopki-little

 

Читати далі Перський ніж: кард


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Іран та Афганістан
Series: Військово-історичний альманах-2012 N24 | Subjects: Статті

Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях

almanac_25-26Тоїчкін Д. В. Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях // Військово-історичний альманах. – 2013. – Число 1-2 (25-26). – С. 38-46.PDFknopki-little

 

Читати далі Середньовічний меч як традиційна ознака військово-рицарського стану на українських землях


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Україна
Series: Військово-історичний альманах-2013 N25-26 | Subjects: Статті