Об использовании индийских терминов для идентификации видов оружия

Курочкин А. Ю. Об использовании индийских терминов для идентификации видов оружия // Историческое оружиеведение  — 2015. — №1. — С. 57-69.

Читати далі Об использовании индийских терминов для идентификации видов оружия


Genre: Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C)
Series: Историческое оружиеведение-N1 | Subjects: Статті

Зброєзнавство (2008)

SID-DovidnikТоїчкін Д. В. Зброєзнавство // Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. – К.: Либідь, 2008. – С.265-275.
Підручник можна придбати у нашій крамниці.BUYknopki-LITTLEPDFknopki-little


Genre: Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C)
Subjects: Статті

Клинкова зброя: проблеми пошуку, відбору та зовнішньої критики джерела

linok-2008Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя: проблеми пошуку, відбору та зовнішньої критики джерела // Клинок. – 2008. – № 5 (26). – С. 2-6. PDFknopki-little


Genre: Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C)
Series: Клинок-2008 N5 | Subjects: Статті

Про­бле­ми те­р­мі­но­ло­гії, по­ня­тій­но­го апа­ра­ту та огляд ти­по­ло­гій кли­н­ко­вої збро­ї

SID-2015Тоїчкін Д. В. Про­бле­ми те­р­мі­но­ло­гії, по­ня­тій­но­го апа­ра­ту та огляд ти­по­ло­гій кли­н­ко­вої збро­ї // Спе­ці­а­ль­ні іс­то­ри­ч­ні ди­с­ци­п­лі­ни: пи­тан­ня те­о­рії та ме­то­ди­ки. Число 6. Зб. на­у­к. праць та спо­га­дів па­м’я­ті В.О­.­За­м­лин­сь­ко­го: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001. – Ч. 1. – С. 224-245. PDFknopki-little


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C)
Subjects: Статті

Перша міжнародна наукова конференція з історичного зброєзнавства у Києві: початок нової традиції

Zbirn-DEMO-Short 1Тоїчкін Д. В. Перша міжнародна конференція з історичного зброєзнавства у Києві: початок нової традиції // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / Упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – C. 12-15. Читати далі Перша міжнародна наукова конференція з історичного зброєзнавства у Києві: початок нової традиції


Genre: Методологія термінологія та історія зброєзнавства; навчальні матеріали (C)
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2014 | Subjects: Статті