Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей

24-25 жовтня 2019 р. міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр експертизи, експертизи, оцінки та реставрації культурних цінностей проводять науково-практичну конференцію “Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей”

Дата проведення: 24-25 жовтня 2019 року.

Місце проведення: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м.Київ).

Науково-практична конференція передбачає проведення роботи за наступними тематичними напрямами:

 • атрибуція та експертиза творів образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура);
 • атрибуція та експертиза творів декоративно-ужиткового мистецтва;
 • атрибуція та експертиза предметів нумізматики та фалеристики;
 • атрибуція та експертиза історичної зброї;
 • атрибуція та експертиза творів рукописних книг та друкованих видань;
 • атрибуція та експертиза музичних інструментів;
 • атрибуція та експертиза меморіальних пам’яток;
 • оцінка культурних цінностей.

  Для участі в науково-практичній конференції запрошуються культурологи, мистецтвознавці, музикознавці, викладачі, аспіранти, магістри закладів вищої освіти, працівники установ, яким надано право проведення державної експертизи культурних цінностей.

Мета: обговорення питань проведення наукової атрибуції та експертизи (мистецтвознавчої та державної) культурних цінностей, методики їх оцінки.

Завдання науково-практичної конференції:

 • надання методичної допомоги фахівцям, експертам, науковим співробітникам музейних та бібліотечних закладів, що здійснюють експертизу культурних цінностей;
 • поглиблення спеціальних знань фахівців, експертів, наукових співробітників музейних та бібліотечних закладів стосовно методів дослідження, атрибуції та оцінки культурних цінностей;
 • поширення досвіду проведення наукової атрибуції та оцінки культурних цінностей.

Робоча мова конференції: українська, англійська.

За матеріалами конференції планується видання збірника тез (друковане, електронне).

Тези надсилати на е-mail: artexpert@nakkkim.edu.ua до 20.09.2019р. Заявка на участь в роботі конференції надсилається разом із тезами.

Контакти:

Адреса оргкомітету: вул. Лаврська, 9, корп. 18, каб. 203, м. Київ, 01015 (кафедра мистецтвознавчої експертизи).

Координатори конференції: Солярська Ірина Олегівна, тел. (044) 280-65-98

Вимоги до оформлення тез:

 1. Обсяг до 5 друк. Аркушів (текст набраний у Word, форматі А4, орієнтація – книжкова, гарнітура Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (поля сторінок: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє та нижнє – 2 см), абзац 1,5).
 2. Перший рядок – прізвище, імя автора; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (шрифт жирний – прізвище та імя автора, вирівнювання по правому краю, інтервал 1).
 3. Другий – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 4. Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.
 5. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 6. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.
 7. Назва файлу: прізвище та імя автора (наприклад, Катерина Шевченко).

Заявка на участь у роботі

науково-практичної конференції

«Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей»

17-18 жовтня 2019 р.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м.Київ)

Прізвище, імя, по батькові (без скорочень)  
Місце роботи (без абрівіатури)  
Посада  
Учене звання, вчена ступінь  
Поштова адреса (з індексом)  
Телефони  з кодом (робочий (факс), домашній, мобільний)  
Електронна адреса (обовязково)  
Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні)  
Чи влаштовує надіслати запрошення електронною поштою? (Так, ні)