Нова книжка з історії зброї в Україні

Побачила світ нова книжка Р. Косарева, В. Нефедова та К. Рівкіна “Зброя доби козацтва”. Свого часу книжка була презентована на 1-й зброєзнавчій конференції в Києві 17 лютого 2014 р.

Книга присвячена дослідженню комплексу ручного озброєння на території України в добу козацтва ХV-ХVІІІ ст. Незважаючи на підвищений інтерес до українського козацтва, його військової історії, розвиток та еволюція ручного озброєння досі досліджені недостатньо. Насамперед, це стосується періоду ХV-ХVІІ ст. Саме тоді на території України, в надзвичайно важких і складних умовах Великого Пограниччя зі Степом, розвивалася військова справа та формувався і вдосконалювався комплекс озброєння.
Для створення цієї роботи залучено значну кількість раніше невідомих зразків ручного озброєння, знайдених на території України, а також зразки зброї XVI-XVIII ст., що збереглися в музеях та приватних колекціях. Праця побудована як каталог.

Детальніше