Анонсовано нове фундаментальне дослідження історії зброї раджпутів

Онлайнові книжкові крамниці почали приймати попередні замовлення на нове фундаментальне дослідження Роберта Елгуда, присвячене малодослідженій темі – історії зброї раджпутів: Rajput Arms and Armour: The Rathores and Their Armoury at Jodhpur Fort.

Незважаючи на те, що раджпути справедливо вважаються основною воїнською спільнотою в Індії, це двотомне видання є першим серйозним дослідженням їх зброї та обладунків. Книжка не тільки суттєво поглиблює знання з предмета, але й відображає значення раджпутського клану Раторів (Rathores) та їх 556-річної фортеці в історії Індії.
Останнім часом вивчення зброї та обладунків субконтиненту начебто досягло рівня, який дозволяв музейним зберігачам та колекціонерам виглядати вельми авторитетно під час дискусій на тему індійської зброї. Ця книга демонструє, наскільки ефемерним було це враження. З політичних та, з деяких пір, комерційних міркувань культурна історія Індії багато в чому зводилася до вивчення імперії Великих Моголів. Попри те, що моголи-мусульмани  справді домінували в Індії, імперія, якою вони керували, насамперед, була індуською. Ця книга повертає вклад індуїстів у військову культуру періоду Моголів. Хоча раджпути були дуже тісно пов’язані з моголами від часів правління Акбара в шістнадцятому столітті, вони зуміли зберегти свою культурну своєрідність.

Зброярня в Мехрангарх (Mehrangarh, Meherangarh) відкриває нам досі незнаний світ. Традиція мужності та самопожертви, збережена в музиці та поезії, являла ідеологію настільки екстремальну, що вчені довго не наважувалися визнати її існування. Підхопивши цей радикалізм, книга Роберта Елгуда кидає виклик ортодоксальним зброєзнавчим дослідженням і є обов’язковою до прочитання дослідниками, колекціонерами та дилерами, пов’язаними з Індією та її культурою.

Нагадаємо, що це вже друга книжка, де експерт досліджує індійську зброю, пов’язану з Великими Моголами. Огляд першої книжки та її відеопрезентацію можна віднайти у нас на сайті.