Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2016 рр.»

17 квітня 2017 року на базі Національного військово-історичного музею України (м. Київ) відбудеться

Друга Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «ВІЙНА НА ДОНБАСІ. 2014 – 2016 рр.»

Матеріали приймаються до до 31 березня 2017 року

Для обговорення пропонується тематика:

– хроніка військового протистояння в Автономній Республіці Крим;

– історія бойових дій під час війни на сході України;

– перебіг окремих військових операцій;

– діяльність військових частин під час війни на Донбасі;

– формування нових бригад та батальйонів у складі Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Міністерства Внутрішніх Справ України, добровольчого українського корпусу та їх участь у бойових діях;

– Державна прикордонна служба України та проблема захисту кордонів;

– герої військового протистояння в АР Крим та на Донбасі;

– використання військової техніки та захисного спорядження під час бойових дій: проблеми та підсумки;

– діяльність груп цивільно-військового співробітництва МОУ та волонтерських організацій;

– військово-політичні наслідки конфлікту; – військові та цивільні втрати;

– військові події у предметах фалеристики, вексилології, уніформістики та фотографії.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

1. Робоча мова: українська.

2. Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді (CD-диск, електронна пошта: mil_muz@ukr.net) окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад «Петренко.doc»). Відправивши матеріал електронною поштою, будь-ласка, зателефонуйте контактним особам і отримайте підтвердження про отримання Вашої статті.

3. Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

4. Обсяг роботи: 4-8 сторінок тексту набраного у редакторі Word 1997-2003, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25.

5. Вимоги до оформлення тексту:

5.1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний десятинний код (УДК).

5.2. Вказати ім’я, прізвище та місто.

5.3. Назва статті друкується заголовними літерами.

5.4. Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків), в якій коротко викладається мета, зміст та актуальність статті.

5.5. Подаються ключові слова.

5.6. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 4 цього запрошення.

5.7. Оформлення списку «Джерела та література»: з абзацу, без відступу, 12 кегль, одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

5.8. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG. Підписи та посилання до них у тексті – обов’язкові.

6. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; домашня адреса, поштовий індекс; робоча адреса, поштовий індекс; телефон (мобільний, домашній, робочий); електронна адреса; П.І.Б. і посада керівника (ректора). Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його у збірник конференції. Статті друкуються за авторською редакцією.

До видання будуть прийматися матеріали, що відображатимуть військово-історичну складову означеної теми конференції. Статті з політичним спрямуванням і, що містять заклики до повалення державного устрою – не публікуватимуться.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування та їх редакційного редагування.

Повідомлення про вихід збірника Другої Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Війна на Донбасі. 2014 – 2016 рр.» та його електронний варіант буде надіслано кожному автору.

Збірник Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Анексія Автономної Республіки Крим і Війна на Донбасі. 2014-2015 рр.» вийшов друком та незабаром буде доступній на сайті Музею в електронній версії.

Матеріали просимо надсилати до 31 березня 2017 року за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, оргкомітет Другої Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Війна на Донбасі. 2014 – 2016 рр.»

Електронна пошта: mil_muz@ukr.net

Телефон для довідок: (044) 280-06-00, 284-64-76.

Контактні особи від Національного військово-історичного музею України:

– Мороз Ірина Василівна, моб. тел. (096) 170-62-55, роб. тел. (044) 284-64-76;

– Корнієнко Оксана Анатоліївна, моб. тел. (093) 540-76-38, роб. тел. (044) 284-64-76.