Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні (Київ, 23–24.03 2016)

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Історико-культурна асоціація “Україна – Туреччина”, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України проводять ХХV Міжнародну науково-практичну конференцію “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні”, що пройде у Києві 23–24 березня 2016 р.

Конференція присвячується підсумкам досліджень пам’яток козацької доби в Україні за останні роки, плануванню робіт на 2016 рік. Будуть працювати секції:

— пам’яток археології та музейних пам’яток;
— писемних джерел та історіографії;
— історії та краєзнавства козацької доби;
— тюркологічних досліджень.

Під час засідань функціонуватиме тимчасова виставка нових видань з проблем пізнього середньовіччя.
Планується видати збірку матеріалів конференції.

Сторінка конференції

Завантажити інформаційний лист