Die Passauer Wolfsklingen

Huther H. (2007). Die Passauer Wolfsklingen. Legende und Wirklichkeit. Passau: Klinger, Dietmar.
Кількість сторінок: 209.
Мова: Англійська, Німецька.
Палітурка: тверда.
Завантаження: Ні

Продовжувати читання Die Passauer Wolfsklingen


Genre: Історія зброярського виробництва, Вивчення холодної зброї та спорядження, Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна)
Series: Neue Veröffentlichung des Instituts für Ostbairische Heimatforschung der Universität Passau | Subjects: Книги

Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ – ХIV ст.

Гринчишин Б. В. Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ – ХIV ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 20.02.22
«Військова історія» / Богдан Володимирович Гринчишин; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2016. — 20 с.

Продовжувати читання Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ – ХIV ст.


Genre: Археологічні зброєзнавчі дослідження, Вивчення холодної зброї та спорядження
Subjects: Дисертації та Автореферати

Ungarischer Säbel und Husaren-Pallasch

Jäger, F. (2010). Ungarischer Säbel und Husaren-Pallasch: Ein Beitrag zur Geschichte der leichten Reiterei. Graz: Weishaupt Verlag.
Кількість сторінок: 72.
Мова: Німецька.
Палітурка: тверда.

Завантаження: Презентація

Продовжувати читання Ungarischer Säbel und Husaren-Pallasch


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження
Subjects: Книги

An Illustrated History of Arms and Armour

Demmin August. (1877). An Illustrated History Of Arms And Armour From The Earliest Period To The Present Time   [translated from German by C.C.Black, M.A.]. – London: George Bell & Sons.
Кількість сторінок: 596.
Мова: Англійська.
Завантаження: Так

Продовжувати читання An Illustrated History of Arms and Armour


Genre: Історія військової техніки та оснащення, Вивчення захисного спорядження, Вивчення ручної вогнепальної зброї та спорядження, Вивчення ручної невро-балістичної зброї та спорядження, Вивчення холодної зброї та спорядження, Клеймівники малі (як додаток)
Subjects: Книги

Энциклопедия оружия

Бехайм В. Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.) / Венделин Бехайм; [пер. с нем. А. Девель и др.]. — СПб.: Санкт-Петербург. оркестр, 1995. — 576 с.

Продовжувати читання Энциклопедия оружия


Genre: Історія зброярського виробництва, Вивчення захисного спорядження, Вивчення ручної вогнепальної зброї та спорядження, Вивчення холодної зброї та спорядження, Клеймівники малі (як додаток)
Subjects: Книги