Несколько слов о старинном холодном оружии

Ленц Э. Э. Несколько слов о старинном холодном оружии // Историческое оружиеведение  — 2015. — №1. — С. 136-156.

Продовжувати читання Несколько слов о старинном холодном оружии


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Клеймівники малі (як додаток)
Series: Историческое оружиеведение-N1 | Subjects: Статті

Пареньский нож

Архангельский Л. Б. Пареньский нож. Легенды и быль // Историческое оружиеведение  — 2015. — №1. — С. 82-100.

Продовжувати читання Пареньский нож


Genre: Історія зброярського виробництва (C)
Series: Историческое оружиеведение-N1 | Subjects: Статті

Козацька піхота та її озброєння під час Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.

Сидоренко В. О. Козацька піхота та її озброєння під час Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. // Історичні джерела та їх використання. – К., 1972. – Вип. 7. – С. 161-169.PDFknopki-little


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Вивчення ручної вогнепальної зброї та спорядження (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Дослідження історії бойових мистецтв й військової тактики; проблеми військової антропології (С)
Subjects: Статті

Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів…

SID-2015Тоїчкін Д. В. Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів для місцевого виготовлення клинків XVII – перша половина XVIII ст. // Спеціальні історичні дисци­пліни: питання теорії та методики. Число 11. Зб. на­у­к. праць: У 2-х част. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – Т. 1. – С. 176-186. PDFknopki-little

Продовжувати читання Канали постачання в українські землі клинкової зброї та матеріалів…


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна) (C)
Subjects: Статті

Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї

SID-2015Тоїчкін Д. В. Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї (XVII-XVIII ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 7. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – С. 118-135. PDFknopki-little

Продовжувати читання Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї


Genre: Історія зброярського виробництва (C)
Subjects: Статті

До­слі­джен­ня центрів ви­ро­б­ни­ц­т­ва хо­ло­д­ної сі­ч­ної зброї в Укра­ї­ні ХVІІ ст.

SID-2015Тоїчкін Д. В. До­слі­джен­ня центрів ви­ро­б­ни­ц­т­ва хо­ло­д­ної сі­ч­ної зброї в Укра­ї­ні ХVІІ ст. // Іс­то­ри­ко-­ге­о­г­ра­фі­ч­ні до­слі­джен­ня в Укра­ї­ні. Число 5. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2001.– С. 61-94. PDFknopki-little


Genre: Історія зброярського виробництва (C)
Subjects: Статті

Вооружение и одежда русских служилых людей в Забайкалье в 80-90-е гг. XVII в.

000-1Багрин Е. А. Вооружение и одежда русских служилых людей в Забайкалье в 80-90-е гг. XVII в. // Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. – 2011. – №2. – С.2-11.
Продовжувати читання Вооружение и одежда русских служилых людей в Забайкалье в 80-90-е гг. XVII в.


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Вивчення захисного спорядження (C), Вивчення ручної вогнепальної зброї та спорядження (C), Вивчення холодної зброї та спорядження (C)
Series: Батыр. - 2011. - №2 | Subjects: Статті

Persian manuscripts on cannon making, different types of ordnances (cannons, howitzers and mortars), rockets and fireworks

Zbirn-DEMO-Short 1Khorasani M. M. Persian manuscripts on cannon making,
different types of ordnances (cannons, howitzers and mortars), rockets and fireworks / Manouchehr Moshtagh Khorasani // Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 252-269.PDFknopki-little

 

Продовжувати читання Persian manuscripts on cannon making, different types of ordnances (cannons, howitzers and mortars), rockets and fireworks


Genre: Історія військової техніки та оснащення (С), Історія зброярського виробництва (C)
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2014 | Subjects: Статті