Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї

SID-2015Тоїчкін Д. В. Поклади в Україні залізної руди, придатної для виготовлення холодної зброї (XVII-XVIII ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні. Число 7. Зб. на­у­к. праць. – К: Ін­ститут іс­торії Укра­ї­ни НАНУ, 2004. – С. 118-135. PDFknopki-little

Дана робота продовжує серію авторських досліджень у галузі історичного зброєзнавства, присвячених виготовленню клинкової зброї в українських землях XVIICXVIII ст. В статті порушено проблему добування та обробки української залізної руди. Спираючись на фахові дослідження, автор ставить перед собою завдання визначити чи достатньою була якість криць, вироблених руднями XVIICXVIII ст., для отримання сортів сталі, придатних для подальшого виготовлення високоякісних шабельних клинків. З цією метою розглянуто вимоги яким повинна відповідати сировина, технічні умови виробництва на руднях, проаналізована якість кінцевої продукції. Автор доходить висновку про придатність цілого ряду рудних покладів для виробництва кричного заліза достатньої якості та у необхідній кількості.


Genre: Історія зброярського виробництва (C), Регіони: Україна
Subjects: Статті

Залишити відповідь