Sabers of Hetman Ivan Mazepa: Relic from the State Hermitage Museum

Toichkin, D. (2017). Sabers of Hetman Ivan Mazepa: Relic from the State Hermitage Museum (Russia). In History of Antique Arms. Researches 2016 (Vol. I, pp. 172-184).  Кyiv: Vydavets’ Oleh Filyuk, 2017.

Шаблі гетьмана Івана Мазепи:
зразок з колекції Державного Ермітажу

Стаття є першою у циклі англомовних досліджень зразків шабель з українських та російських музеїв, що традиційно розглядаються як особиста зброя гетьмана України Івана Мазепи (1639-1709). Автор досліджує зразок з колекції Державного Ермітажу (Санкт-Петербург, Росія). Розглянута довга історія зброї, вперше згаданої у публікації 1860 р. Автор розглянув подальші публікації та історію дослідження раритету, де його вивчають не тільки як історичне джерело, але й національну культурну цінність. У другому розділі автор атрибутує шаблю, як гусарську карабелю, виявляє її морфологічні особливості, аналізує матеріали та застосовані ремісничі техніки. Оригінальним внеском у дослідження шаблі є не тільки надзвичайно детальні виміри але й дослідження розподілу ваги клинка та мікротвердості клинкової сталі на різних ділянках. З метою точного датування шаблі автор дослідив орнаментику клинка та металевої фурнітури, підсумувавши, що стильові особливості декору відповідають різним періодам – від Бароко до Рококо-2. Проблема особистої приналежності «шаблі Мазепи» пов’язана, насамперед, з її клинковою епіграфікою. Автор долучив до дослідження результати фахової консультації, які переконливо свідчать про пізніше походження напису. У результаті дослідження автор робить висновок, що шабля не є автентичним виробом періоду правління Івана Мазепи.
Кeywords: Іван Мазепа, шабля Мазепи, Державний Ермітаж, гусарська карабеля.


Genre: Вивчення холодної зброї та спорядження (C), Регіони: Україна
Series: Історія давньої зброї. Дослідження 2016 | Subjects: Статті

Залишити відповідь