Niewygrana wojna

Gavryliuk, Ivan (2019). Niewygrana wojna. Sztuka wojenna Bohdana Chmielnickiego i innych dowódców kozackich w latach 1648-1651. Napoleon V.
Мова: Польська. Завантаження: Ні

Praca I. Gavryliuka wnosi wiele interesujących ustaleń faktograficznych oraz interpretacji i opinii, które składają się na ciekawe i nowatorskie na gruncie polskim przedstawienie strategii i myśli operacyjnej Bohdana Chmielnickiego oraz wybranych pułkowników kozackich w latach 1648-1651. Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Ciesielskiego.

Uważam I. Gavryliuka za w pełni dojrzałego i za rzetelnego historyka czasów nowożytnych, biegle stosującego zasady oraz techniki badania historycznego, zwłaszcza za znawcę dawnej wojskowości kozackiej. Jego znajomość problematyki militarnej, a także politycznej budzi uznanie, zaś przedstawiona rozprawa w istotny sposób wypełnia dotychczasową lukę w literaturze historyczno-wojskowej połowy XVII wieku. Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wagnera


Genre: Дослідження історії бойових мистецтв й військової тактики; проблеми військової антропології, Міждисциплінарна проблематика у зброєзнавстві (гуманітарна), Регіони: Україна
Subjects: Книги