Історія давньої зброї. Дослідження 2014

Zbirn-DEMO-Short 1DVD

Історія давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / упорядник  Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН України; Національний військово-історичний музей України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 308 с.

BUYknopki-LITTLE

або завантажити демо-версію

Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Першої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася у м. Київ (Україна) 16–19 лютого 2014 р. Видання розраховане на фахівців у галузі зброєзнавства та суміжних спеціальних історичних дисциплін, археологів, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

ЗМІСТ (див. також ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ)
Памяти Виталия Шлайфера    8
ВСТУПНЕ СЛОВО    11
Денис Тоїчкін. Перша міжнародна наукова конференція
з історичного зброєзнавства у Києві: початок нової традиції     12
Ірина Форостян. Про важливість і необхідність співпраці
між історичними музеями в нинішньому геополітичному вимірі  16
Denys Toichkin, Manouchehr Moshtagh Khorasani.
First International Research Conference on Weaponology
in Kyiv, Ukraine: a Groundbreaking Start    19
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ    27
ДОПОВІДІ    33
Виталий Шлайфер, Вадим Добрянский. Боевая коса в Европе    34
Владимир Бережинский. Основные типы османской сабли    43
Леонид Бобров. Калмыцкая конница в Русско-Польской войне
1653–1667 гг.: вооружение и тактика    47
Катерина Валентирова. Холодна зброя iз затонулого
італійського судна ХІІІ ст.    64
Михаил Горелик. Погребение черкесского воина второй половины XIII – первой половины XIV вв. в Поросье    73
Богдан Гринчишин. Знахідки середньовічних мечів як важливе джерело до вивчення військової справи в Галицько-Волинській державі    89
Володимир Гуцул. Озброєння і тактика  гусарської кіннноти
у візуальних джерелах першої третини XVI ст.    96
Віктор Кобець. Археологічні розвідки акваторії Дніпра, проведені співробітниками Центру підводної археології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка впродовж 2010–2013 рр.»   108
Олег Мальченко. Нидерландская кованая пушка XV в.
из Центрального музея Тавриды    115
Андрій Панів. Шабля з клинком типу «шемшир» з колекції
Львівського історичного музею    129
Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко. Предмети озброєння дальнього бою з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. (археологічні дослідження 2012 р.)    136
Олена Попельницька. Мечі другої половини ХІІІ – першої
половини XV ст. у зібранні Національного музею історії України    149
Олена Попельницька. Шпага першої третини ХІХ ст. російського державного діяча Олександра Дмитровича Балашова в колекції НМІУ    164
Владимир Прокопенко. Сабельный портупейный подвес с крючком-застежкой. Восточная Европа, Османская Империя — XVI – начало XVIII вв.    180
Олег Савчук. Аспекти використання ручної вогнепальної
зброї запорозькими козаками    192
Евгений Сиваченко. Использование нефрита в оружейном искусстве Индии эпохи Великих Моголов: исторические, технические и художественные аспекты (на примере предметов из коллекции Feldman Family Museum)    200
Александр Стрельченко. Средневековый меч с Западной Украины     216
Денис Тоїчкін. Булави і перначі на теренах України: зброя та символ влади    227
Ann Feuerbach. Damask, Inlay and Koftgari: A Call for a Definition of Terms    242
Manouchehr Moshtagh Khorasani. Persian manuscripts on cannon making, different types of ordnances (cannons, howitzers and mortars), rockets and fireworks    252
Tomasz Ciesielski. Sprzęt artyleryjski armii Rzeczypospolitej
obojga narodów w XVIII w. (do 1789 r.)   270
Наталья Черкес, Владимир Бережинский. Огнестрельное оружие Османской империи и Крымского ханства    290
ПАРТНЕРИ ПЕРШОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЗБРОЄЗНАВЧОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ У КИЄВІ    297
ДОДАТОК. Електронні дані. Семінар з перських бойових мистецтв під керівництвом д-ра М. М. Хорасані (автор відеозвіту Гейко Ґробе); статті у форматі PDF; відеозаписи доповідей, відсутніх у збірнику    307


Genre: Збірники
Series: Історія Давньої Зброї, Історія давньої зброї. Дослідження 2014 | Subjects: Журнали та збірники статей

Залишити відповідь