Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ – ХIV ст.

Гринчишин Б. В. Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ – ХIV ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 20.02.22
«Військова історія» / Богдан Володимирович Гринчишин; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2016. — 20 с.


Genre: Археологічні зброєзнавчі дослідження, Вивчення холодної зброї та спорядження, Регіони: Україна
Subjects: Дисертації та Автореферати

Залишити відповідь